Afbeelding
Eigen foto

Waterschap houdt informatiebijeenkomst over versterking stadsdijken

· leestijd 1 minuut Algemeen

HOLTENBROEK - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt op 21 juni tussen 19.00 en 21.00 uur een informatiebijeenkomst over het project Stadsdijken Zwolle voor inwoners, betrokkenen en overige geïnteresseerden.

In dit project gaat het waterschap vanaf 2020 aan de slag met de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater; de Stadsdijken. Het waterschap praat bewoners bij over de noodzaak van het project en de afweging tussen dijkversterking en Zwartewaterkering. De bijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. Na een opening van waterschapsbestuurder Hans de Jong geven projectmedewerkers van het waterschap van 19.15 tot 19.45 uur een plenaire toelichting over de noodzaak van de aanpak en het voorstel om voor een dijkversterking te kiezen. Hierna is er een half uur gelegenheid om vragen te stellen en een reactie te geven. Tussen 20.15 en 21.00 uur is er ruimte om zich verder te laten informeren en vragen te stellen bij verschillende informatietafels. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden door een e-mail te sturen naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.

Het project Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Samen zorgen ze ervoor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Meer informatie is te vinden op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Het waterschap is beheerder van de dijken die al sinds de 12e en 13e eeuw zijn aangelegd om het achterland te beschermen tegen overstromingen. Deze dijken voldoen momenteel volgens haar niet meer aan de eisen, onder meer als gevolg van klimaatverandering. De afgelopen periode heeft het waterschap samen met bewoners, bedrijven en overheden verkend of een dijkversterking of een kering in het Zwartewater de beste manier is om de waterveiligheid van de stad Zwolle ook in de toekomst op orde te hebben. Op basis van deze verkenning stelt het waterschap voor om te kiezen voor een dijkversterking als oplossing. De komende periode bespreekt ze dit met haar bestuurlijke partners gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel. Eind september neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap hierover een besluit. Voordat dit besluit wordt genomen, wil het waterschap de voorgestelde oplossing toelichten aan betrokkenen.

Afbeelding
Regien Courtz neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan Jos Lippmann Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Afscheid met een 'gouden randje' van een trouwe klant bij Autobedrijf Bert Wieten Partnerbijdrages 5 uur geleden
Afbeelding
Waterleiding springt in Celestraat; wateroverlast in verschillende straten in Assendorp 112 15 uur geleden

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.