Afbeelding
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Lagere kosten en minder onderhoud geven doorslag voor keuze dijkversterking ‘stadsdijken’ Zwolle

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat in 2020 aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op 26 september.

De stadsdijken moeten de stad beschermen tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater. Een dijkversterking kreeg de voorkeur van het bestuur boven het alternatief om een kering aan te brengen in het Zwartewater.

Dit advies is eerder al voorgelegd aan de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. In overleg hebben de partners gezamenlijk ingestemd met deze keuze.

De huidige dijken zijn volgens het waterschap te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door. Samen met bedrijven, verenigingen, bewoners én de partners onderzocht WDOD de afgelopen twee jaar wat de beste manier is om Zwolle ook in te toekomst te beschermen tegen hoogwater: een dijkversterking of een kering in het Zwartewater.

Beide oplossingen zijn tegen elkaar afgewogen. Doorslaggevend in de besluitvorming was dat de dijkversterking in aanleg en kosten voor beheer en onderhoud minimaal 45 miljoen goedkoper uitvalt. Ook hoeft het waterschap geen extra technisch object te beheren. Er is daarnaast bij een dijkversterking geen versmalling nodig op de scheepvaartroute van het Zwartewater. Door deze argumenten ziet het waterschap de dijkversterking voor zowel de korte als lange termijn als meest doelmatige oplossing.

Voordat de eerste schop de grond ingaat, is het 2020. Tot die tijd gaat het waterschap met verschillende partijen uit de omgeving aan de slag met het uitwerken van het ontwerp. Ook worden in deze periode vergunningen aangevraagd en een aannemer geselecteerd.

Naar aanleiding van het project Stadsdijken Zwolle zijn er vragen ontstaan over de werking van het watersysteem rondom Zwolle op de lange termijn. Gemeente, provincie en waterschap hebben met elkaar afspraken gemaakt om dit de komende jaren gezamenlijk in beeld te brengen. Ook gaan gemeente en waterschap met enkele buitendijks gelegen bedrijven op bedrijventerrein Voorst in gesprek om te inventariseren welke verdere hoogwater beschermende maatregelen mogelijk zijn.

Voor woensdagavond 18 oktober heeft het waterschap een informatiebijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum Holtenbroek. Alle belangstellenden worden uitgenodigd voor een toelichting op het besluit.