Leger des Heils collecteert voor maatschappelijke projecten

· leestijd 1 minuut Algemeen

Leger des Heils collecteert voor

sociaal-maatschappelijke projecten

Het Leger des Heils houdt van 27 november tot en met 2 december de jaarlijkse landelijke deurcollecte. Het geld dat in Zwolle en omgeving wordt opgehaald, wordt volledig besteed aan diverse sociaal-maatschappelijke projecten in de stad Zwolle. Het gaat om projecten waarvoor het Leger des Heils geen overheidssubsidie ontvangt.

Ook in Zwolle levert het werk van het Leger des Heils een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen en hun leefomgeving, onder andere georganiseerd vanuit de kerkelijke gemeente van het Leger des Heils, het buurt-inloophuis Bij Bosshardt en de diverse maatschappelijke instellingen van het Leger des Heils die in de stad werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Leger des Heils-stichting Welzijns- en Gezondheidszorg.

“Juist mensen die niemand anders hebben om op terug te vallen, vinden hier contacten om zich aan op te trekken,” vertelt de collectecoördinator. “De kleine praktische hulp en goede gesprekken dragen bij aan een stuk medemenselijkheid en helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Bovendien kunnen we op deze wijze vaak andere problemen voorkomen.” Daarnaast staan de diverse projecten, zoals het Eetcafé en de moestuin, open voor iedereen, waardoor een mogelijk sociaal isolement wordt doorbroken.

Omdat een groot deel van dit sociaal-maatschappelijk werk niet wordt gesubsidieerd, is deze landelijke collecte noodzakelijk. Dit jaar van 27 november tot en met 2 december. In deze regio wordt gecollecteerd in Zwolle, Heino, Wijhe en Ommen. De collectanten doen dit jaar voor het eerst mee aan een bijzondere pilot: een aantal van hen loopt met een zogenaamde ‘pinbus’. Dat betekent dat de bijdrage ook gepind kan worden.

Om de collecte te doen slagen is de hulp van vele vrijwilligers noodzakelijk. Wie wil helpen met collecteren kan contact opnemen met Petra van Gaalen of Jan Stuiver.

Email: collectelegerdesheilszwolle@gmail.com. Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl/collecte.

Afbeelding
Verschillende verkeersmaatregelen op zaterdag 2 maart vanwege Ster van Zwolle en betoging Algemeen 10 uur geleden
Floris Meijers
Minioren SWOL 1894 excelleren op NK Sport Ingezonden 11 uur geleden
Afbeelding
Gewaagd project in voormalig provinciehuis verdient de Pluim Algemeen 11 uur geleden