Afbeelding

Leger des Heils zoekt collectanten in Zwolle

Algemeen

ZWOLLE - Het Leger des Heils zoekt in Zwolle collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het volgens de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Aanmelden kan via www.legerdesheils.nl/collecte.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden volledig betaald vanuit donaties.