Leger des Heils zoekt hulp bij collecte

· leestijd 1 minuut Algemeen

Van 26 november tot en met 1 december wordt de jaarlijkse collecte ten behoeve van het werk van Leger des Heils gehouden. Van de opbrengst wordt het niet-gesubsidieerde deel van het maatschappelijk werk van het Leger des Heils bekostigd. Om de jaarlijkse collecte ook dit jaar weer tot een succes te maken is een groot aantal vrijwilligers nodig. Het Leger des Heils doet daarom een dringend beroep op iedereen die bereid is één of meerdere wijken in Zwolle, in Heino of in Wijhe te collecteren. De collecte is van groot belang omdat alleen dankzij de opbrengst van de collecte het voor het Leger des Heils mogelijk is op lokaal niveau activiteiten te blijven organiseren.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, de buurtinloop Bij Bosshardt en de soepbus.

Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit donaties. Onder de noemer 'Je bent niet alleen' organiseert het Leger des Heils daarom de landelijke collecteweek.

Aanmelden voor hulp bij deze collecte kan bij Petra van Gaalen, al vele jaren de stuwende kracht achter de organisatie van de collecte. Zij is belast met het werven van vrijwilligers, het indelen van de wijken en het uitdelen en later weer innemen van de bussen en het tellen van het geld. Aanmelden kan via e-mail: (ldhpetravangaalen@gmail.com) of telefoonnummer 038-4548783 (lger des Heils Zwolle). De collectebussen kunnen op donderdag 22 november tussen 10 en 12 of tussen 17 en 20 uur worden opgehaald op het adres Geert Grootestraat 9-11 in Zwolle (Inloophuis Bij Bosshardt). Inleveren van de bussen kan op donderdag 6 december tussen 10 en 13 uur en tussen 17 en 20.30 uur.