Afbeelding
Foto: Gemeente Zwolle

Zwolle is geselecteerd voor een onderzoeksproject naar geothermie

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE – Het gebied Dijklanden, grenzend aan Holtenbroek en de Aa-landen, is uitgekozen om deel te nemen aan een Europees onderzoeksproject. Het project RESULT richt zich op het winnen van aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) uit dunne aardlagen.

Met de definitieve keuze voor Zwolle komt een boring naar aardwarmte in Zwolle Noord een stuk dichterbij. Onderdeel van het onderzoek is een eerste boring. Als deze succesvol is, volgt ook een tweede boring. Het boren naar aardwarmte in Zwolle kan mogelijk al in 2022 beginnen. Hiermee zet Zwolle weer een stap richting een aardgasvrije stad.

Boortechniek

Binnen het onderzoeksproject RESULT werken operator Engie, Huisman Geo Projectmanagement en boortechnologie, staatsbedrijf Energie Beheer Nederland en onderzoeksinstituut TNO samen. Met het onderzoek willen de partijen aantonen dat met een nieuwe boortechniek, ontwikkeld door Huisman, de productie van aardwarmte uit dunne aardlagen mogelijk kan worden verdubbeld en daarmee ook financieel haalbaar wordt. Als de proefboring succesvol blijkt, kan aardwarmte in meer gebieden in Nederland rendabel worden ontwikkeld dan werd gedacht. De nieuwe boormethode boort niet in één richting zoals normaal gesproken gebeurt, maar er worden verschillende zijtakken geboord hierdoor kan er meer warmte uit de bodem worden gehaald.

Aardlagen

Volgens het samenwerkingsverband past de locatie in Zwolle erg goed bij het onderzoeksdoel van RESULT. “Op deze plek in Nederland zijn dunne aardlagen aanwezig in de ondergrond. Met een reguliere boortechniek kunnen we geen rendabele businesscase maken voor dit project. Dankzij deze speciale boortechniek kunnen we de warmte uit de ondergrond beter benutten, de productie mogelijk zelfs verdubbelen en het project daardoor financieel haalbaar maken”, legt Remco van Ee van Huisman uit. Aardwarmte is één van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. In andere delen van Nederland wordt deze bron al ingezet, met name in de glas- en tuinbouw in de Koekoekspolder in Kampen.

Buizensysteem

Aardwarmte wordt gewonnen uit het van nature aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. Via een put wordt het warme water opgepompt. De warmte uit het opgepompte water wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan een buizensysteem (warmtenet) en naar de woningen gebracht. Het opgepompte water komt dus niet in de woningen, maar wordt na de warmteoverdracht via een tweede put weer teruggebracht in de ondergrond. In de ondergrond van de Dijklanden bevindt zich een geschikte aardlaag voor aardwarmte, daarom is de keuze gemaakt om in Holtenbroek te beginnen met de overstap naar aardgasvrij. Dit betekent dan dat delen van de wijk Holtenbroek als eerste in Zwolle worden aangesloten op een warmtenet met een aardwarmtebron.

Als vervolgonderzoek en het vergunningproces voorspoedig lopen, kan RESULT mogelijk in 2022 de eerste put boren. Als uit de eerste boring voldoende warmte kan worden gewonnen, wordt deze geboorde put de productieput. Er wordt dan ook een tweede put geboord waarmee het afgekoelde water weer de ondergrond in wordt gepompt.

Kans

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Voor ons is dit project een prachtige kans om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle naar een volgende fase te brengen. Overigens is het niet alleen een kans voor Zwolle. Als deze innovatieve boormethode succesvol blijkt, kan dit veel betekenen voor de kansen voor aardwarmte in de rest van Nederland. Dit onderzoeksproject kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de hele energietransitie.”

Gebouw

Als de boringen succesvol zijn, komt er op de plek van de twee putten een gebouw boven de grond voor de techniek. Deze komt in Dijklanden op de hoek Urksteeg/Peterkampweg waar nu tijdelijk de Zwolse Stadslanderijen zitten. De klankbordgroep heeft meegedacht over de plek van het gebouw en hoe het zo goed mogelijk in te passen in het Zwolse landschap. Ook ziet de klankbordgroep mogelijkheden voor een combinatie met stadslandbouw en een informatiecentrum voor bezoekers aan de geothermiebron. In de klankborgroep zitten bewoners van Dijklanden en uit de wijken Aa-landen en Holtenbroek.

Scholen
Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf eind 2023 met aardwarmte via een warmtenet worden verwarmd. De gebouwen die als eerste kunnen worden aangesloten op het warmtenet zijn woningen en appartementen van woningbouwcorporaties en de twee scholen Deltion en Van der Capellen. Ook wordt met de partijen van de herontwikkelingen aan de Zwartewaterzone en de Zwartewaterallee gesproken over een mogelijke aansluiting van de gebouwen op het warmtenet.

Meer informatie over aardwarme is te vinden op https://allesoveraardwarmte.nl en op

https://www.youtube.com/watch?v=n04slpz7ZZQ