Afbeelding
Foto: Gerlinde Schrijver

Delen van Holtenbroek worden in Zwolle als eerste aangesloten op warmtenet met geothermie

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Delen van de wijk Holtenbroek worden als eerste in Zwolle aangesloten op een warmtenet met geothermie. Wanneer alles volgens plan verloopt worden in die wijk woningen en gebouwen vanaf 2023 verwarmd door een geothermiebron in Zwolle Noord.

Hiermee zet de gemeente een nieuwe stap in het behalen van één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dit sluit ook aan bij het doel dat de gemeente Zwolle voor ogen heeft.

Alternatief
“De overstap naar verwarmen met een alternatief voor aardgas gebeurt niet in één keer voor de hele stad tegelijk. Dit gaat stap voor stap”, meldt de gemeente in een persbericht. “Omdat er kans is op een geothermiebron in het noorden van Zwolle, is de keuze gemaakt om in Holtenbroek te beginnen. De gebouwen die als eerste worden aangesloten op een geothermiebron zijn de woningen en appartementen van de woningbouwcorporaties, twee scholen (Deltion en Van der Capellen). Ook de ontwikkellocaties aan de Zwarte Waterzone en Zwarte Waterallee zijn in beeld om te worden aangesloten.”

Water

Aardwarmte uit geothermie is één van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. In andere delen van Nederland wordt deze bron al succesvol ingezet met name in de glas- en tuinbouw, zoals in de Koekoekspolder in IJsselmuiden. Geothermie maakt gebruik van het aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. De gewonnen warmte wordt via een warmtewisselaar en een buizensysteem (warmtenet) naar de woningen gebracht. Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht in de ondergrond. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf eind 2023 via een warmtenet worden verwarmd. Voordat het zover is, is nog wel meer onderzoek nodig. Ook is de gemeente nog afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de geothermiebron. Een proefboring maakt hiervan onderdeel uit.

Geschikt

Holtenbroek is dus als eerste aan de beurt. Voor deze wijk stelt de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen een wijkuitvoeringsplan op. Later worden ook voor andere wijken in Zwolle wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Gemeente en inwoners bepalen samen hoe een wijk van het aardgas af kan en welke warmteoplossingen het meest geschikt zijn. Uiteindelijk zijn inwoners vrij in hun keuze om wel of niet mee te doen. De gemeente let er bij de wijkuitvoeringsplannen op of ze haalbaar en betaalbaar zijn. De kaders hiervoor staan in de Transitievisie Warmte die naar verwachting later dit jaar wordt vastgesteld. Uitgangspunt is dat de overgang stap voor stap verloopt. Zo is er volgens de gemeente ruimte om te leren en kan worden bijgestuurd wanneer dat nodig is.

Bijdragen

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Ik ben heel erg blij met de kansen in Holtenbroek. Het is een goed begin, daarna volgt de rest van de stad. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met inwoners en betrokken partijen grote stappen gaan zetten in het aardgasvrij maken van onze stad. Er moet natuurlijk nog veel worden onderzocht en ontwikkeld. Ook kan het nog best even duren voordat alle plannen klaar zijn. Belangrijkste vind ik dat we het zorgvuldig en samen doen. Ondertussen kunnen inwoners zelf ook al bijdragen aan een energiezuiniger Zwolle. Denk bijvoorbeeld aan het goed isoleren van de woning. Ook dat scheelt al een hele hoop energie.”