Waterschap gaat oevers van sloten maaien voor goede aan- en afvoer van water

Algemeen

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met het maaien van waterbodems en oevers om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien. “Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.”

De oevers en bodems van watergangen worden gemaaid voor een goede aan- en afvoer van water en om wateroverlast of watertekort te voorkomen. Het waterschap wil niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Hierbij zegt het waterschap zoveel mogelijk rekening te houden met functies en levert daarom daar waar mogelijk maatwerk. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl in intensieve landbouwregio’s en stedelijke gebieden intensiever wordt gemaaid.

Flora en fauna

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met beschermde plant- en diersoorten. Zo hebben medewerkers een overzicht van deze plant- en diersoorten en maaien ze om nesten van vogels heen. Daarnaast worden extra maatregelen genomen in de voortplantingsperiode en blijft – waar het mogelijk is – begroeiing staan, zodat de biodiversiteit verbetert en het water wordt vastgehouden.

Hergebruik

Het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van de watergangen is meestal geschikt om toe te passen als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. Het waterschap biedt jaarlijks maaisel van natuurvriendelijke oevers en sloten aan de lokale agrariër aan die het vervolgens gebruikt als bodemverbeteraar. De kringloop van het maaisel is hierdoor klein. Daarmee wordt bespaard op vervoer, onnodige kosten en CO2-uitstoot. Ook verkent het waterschap de mogelijkheden om maaisel te laten verwerken tot (tussen)product. Denk daarbij aan groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en bodemverbeteraars.