Afbeelding
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wijktour Definitief Ontwerp dijkversterking Stadsdijken Zwolle

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zwolle - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de wijk Holtenbroek in om het Definitief Ontwerp van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle toe te lichten. 

Het mobiele Project Informatiepunt staat op zaterdag 25 september en zondag 3 oktober bij Wijkboerderij De Klooienberg en op woensdag 29 september en 6 oktober bij het Winkelcentrum Holtenbroek. Op zaterdag 9 oktober is het Project Informatiepunt te vinden nabij de Twistvliettoren. Tenslotte houdt WDODelta ook nog een inloopbijeenkomst op donderdagavond 14 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek. Bij alle activiteiten worden de geldende coronamaatregelen in achter genomen.   

Zaterdag 25 september 14.00 - 17.00 uur Wijkboerderij De Klooienberg

Woensdag 29 september 14.30 - 18.30 uur Winkelcentrum Holtenbroek

Zondag 3 oktober 13.00 - 16.00 uur Wijkboerderij De Klooienberg

Woensdag 6 oktober 14.30 – 18.30 uur Winkelcentrum Holtenbroek

Zaterdag 9 oktober 13.00 – 17.00 uur Twistvliettoren

Voor alle delen van de dijk zijn de details verder uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. De keuzes zijn gemaakt op basis van kosten, technische mogelijkheden en impact op de omgeving. Tijdens de wijktour geven projectmedewerkers toelichting op het ontwerp en is er gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens werkt het waterschap het Definitief Ontwerp verder uit tot een uitvoeringsontwerp. Naar verwachting gaat halverwege volgend jaar de eerste schop de grond in.

Er zijn verbeteringen nodig aan ongeveer 7,5 kilometer van de stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners, Travers Welzijn, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat bereidt het waterschap de plannen voor. Naar verwachting gaat medio volgend jaar de eerste schop de grond in. Meer informatie is te vinden op wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Om overstromingen te voorkomen, worden de komende 30 jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 4 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 4 uur geleden