De Vecht bij Zwolle.
De Vecht bij Zwolle. Foto: Bram van de Biezen

Online masterclass over dijkversterking langs de Vecht

Algemeen

Zwolle - Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Dijkversterking langs de Vecht: écht nodig?!’ op woensdagavond 10 maart, vanaf 20.00 uur. Aanmelden kan via veiligevecht.wdodelta.nl

Tijdens de online masterclass vertelt hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok hoe een dijk wordt opgebouwd en hoe bepaald wordt of een dijk sterk en hoog genoeg is. Daarbij gaat hij specifiek in op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Ook vertelt hij hoe hoogwater in de Vecht kan ontstaan en wat dat voor de Vechtdijken betekent. Tijdens de masterclass is ook alle ruimte om vragen te stellen.

Veilige Vecht

Uit onderzoek blijkt dat de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle onvoldoende sterk zijn om Dalfsen en Zwolle in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Daarom onderzoeken de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen tot 2023 welke mogelijkheden er zijn om de Vechtdijk te versterken voor de toekomst. Daarbij kijken de waterschappen ook naar andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal die kunnen bijdragen aan een hogere waterveiligheid en een toekomstbestendige Vecht. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren van water in een gebied wanneer het hoogwater is.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. 

De Vecht bij Dalfsen.