Afbeelding
Foto: Gerard Meijeringh

Weggooien restafval kan straks flink in de papieren lopen: Per afvalzak 1,70 euro

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Zwollenaren moeten er vanaf volgend jaar aan geloven. Per 1 januari moet wat betreft het weggooien van restafval per zak worden afgerekend. Het college van burgemeester en wethouders stelt een bedrag voor van 1,70 euro per zak. Daarnaast betalen mensen straks jaarlijks een vast bedrag van 250,57 euro (meerpersoonshoudens) of 233,77 euro (eenpersoonshuishouden). Op 26 september buigt de raad zich over dit onderwerp.
(door Gerard Meijeringh)

Nu betalen Zwollenaren jaarlijks een vast bedrag aan afvalstofheffing (295,97 euro voor meerpersoonshuishoudens en 236,78 voor eenpersoonshuishoudens). Straks betalen ze een vast bedrag plus een bedrag per zak. Opvallend is dat het nieuwe variabele tarief voor eenpersoonshuishoudens slechts 3,01 euro naar beneden gaat. Voor meerpersoonshuishoudens is er een verlaging van 45,40 euro. De gemeente laat weten dat van het vaste bedrag bijvoorbeeld alle kosten worden betaald voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd, papier en glas.
Het weggooien van restafval kan straks aardig in de papieren lopen. Voor een restafvalcontainer van 60 liter moet per keer 1,70 euro worden afgetikt. Voor de grotere restafvalcontainers van 80 liter in de binnenstad ligt dat bedrag op 2,30 euro. Het laten legen van een grijze afvalcontainer bij huis kost straks 10,20 euro. Na afloop van het jaar wordt de rekening opgemaakt. En die kan fors oplopen. Een eenvoudig rekensommetje leert dat Zwollenaren met een huishouding van meerdere personen om de twee weken een zak restafval in het containergat moeten deponeren om ongeveer quitte te spelen ten opzichte van dit jaar. Dat lijkt een behoorlijke opgave. Wanneer je alleen een huishouding hebt, ontkom je niet aan een toename van de kosten. Met twee zakken in een jaar wordt de verlaging van het vaste bedrag al overschreden en ben je dus meer geld kwijt. En daarmee moet je eigenlijk wel concluderen dat veel burgers volgend jaar meer geld kwijt zijn aan afvalstofheffing.

Met de invoering van het afrekenen per zak wil het college het percentage restafval beperken. Het tarief op restafval draagt volgens wethouder Paul Guldemond bij aan een circulaire economie. “En een Zwolle zonder afval, waarin we zoveel mogelijk afval wordt recyclen en zo min mogelijk restafval overhouden. In 2025 wil de rijksoverheid dat we nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar hebben. In Zwolle zitten we nu nog op 181 kg. We hebben nog een hele slag te slaan. In andere gemeenten zien we dat het per keer betalen voor restafval inwoners bewuster maakt van de kosten van afval. Bovendien zorgt het ervoor dat ze beter scheiden en dan minder restafval overblijft”, aldus Guldemond.
Volgens de gemeente was de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing niet voldoende om alle afvalkosten in Zwolle te betalen. In het coalitieakkoord is afgesproken de afvalstoffenheffing uiterlijk in 2025 kostendekkend te maken. Dit wil het college direct al in 2023 doen, door naast de jaarlijkse indexatie (3.65 procent) een verhoging (5.14 procent) toe te passen.

In het voorstel wordt rekening gehouden met minima en mensen met extra afval door ‘luier- en incontinentiemateriaal, mensen die zwerfafval opruimen of slecht ter been zijn. “Ook mensen met een minimuminkomen komen we tegemoet. Tegelijkertijd willen we ook hen aanmoedigen hun afval te scheiden”, aldus Guldemond. Daarom krijgen zij gedeeltelijke kwijtschelding: voor het vaste deel en voor het variabele deel tot een maximum bedrag. Komen zij boven dat bedrag, dan gaan ook zij per keer betalen, zo laat de gemeente weten.

De gemeenteraad debatteert op 26 september over het voorstel van het college. Als de raad instemt, krijgen inwoners daarna aanvullende informatie over het tarief op restafval. Meer informatie is ook te vinden op www.zwolle.nl/tarief-restafval.Gerard Meijeringh

Afbeelding
Gunning renovatie Spooldersluis aan Van den Herik, BAM en SPIE Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen gisteren