Oosterenk
Oosterenk Foto: Pedro Sluiter Foto

Realisatie 600 woningen Oosterenk stap dichterbij

Algemeen

ZWOLLE - Het college van B&W heeft in samenwerking met BPD, Jansen Vastgoed en deltaWonen een aanvraag voor een Woningbouwimpuls (WBI) voor Oosterenk voorbereid. Wethouder Gerdien Rots (ruimtelijke ontwikkeling): “Met deze aanvraag kunnen we de publieke investeringen in de infrastructuur en de herinrichting van de openbare ruimte financieren.” De aanvraag is gericht op het creëren van een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu in Oosterenk en helpt mee bij het versnellen van het bouwen van woningen. De gemeente draagt zelf ook bij met een investering van 5 miljoen euro.  

Oosterenk is een sleutelgebied voor de regio
Het toevoegen van woningen op Oosterenk draagt bij aan de regionale prestatieafspraken over het bouwen van voldoende woningen tot en met 2030. In de Woondeal West-Overijssel zijn specifieke afspraken gemaakt over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave in West-Overijssel. Oosterenk is benoemd als één van de sleutelprojecten om te voldoen aan de opgave tot en met 2030. Wethouder Rots: “Het gebied Oosterenk is concreet benoemd in de verstedelijkingsstrategie en ook in onze Omgevingsvisie en met name de bereikbaarheid van het gebied, met o.a. het ziekenhuis Isala, is van groot belang voor Zwolle en de regio. Deze aanvraag gaat ons hopelijk de middelen geven om hieraan te werken, waarbij ook vergroening en klimaatadaptatie aandacht zullen krijgen.”

Stappen worden steeds concreter
De transformatie van Oosterenk, waar zowel wordt gewerkt als straks ook gewoond, vindt gefaseerd plaats door plannen per deelgebied verder uit te werken. Eind 2021 is voor het centrumgebied Oosterenk een convenant gesloten door de gebiedscoalitie.  Momenteel wordt voor dit deelgebied gewerkt aan een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP). Ook wordt er, in samenwerking met deltaWonen, een plan voorbereid voor flexwoningen.

Gebied Oosterenk
Afbeelding
Afbeelding
Oosterenk
Oosterenk
Afbeelding
Doe mee met de najaarsactie van Groene Loper Zwolle: 'Planten van Waarde' Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 20 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 23 uur geleden