Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Koos Wijbenga, Maartje van den Berg, Ellen van Oost en Ahmet Akseki aan de slag als Klimaatburgemeesters van gemeente Zwolle

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Koos Wijbenga, Maartje van den Berg, Ellen van Oost en Ahmet Akseki mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Zwolle noemen. Klimaatburgemeesters spelen een belangrijke rol door inwoners met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Een Klimaatburgemeester is een inspiratie voor de wijk, vereniging of collega’s. Iemand die zelf klimaat bewuster wil leven en zich inzet om ook anderen te inspireren mee te doen. Uiteindelijk gaan 245 Klimaatburgemeesters in 156 gemeenten aan de slag om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en klimaatactiviteiten te organiseren. Koos Wijbenga, Maartje van den Berg, Ellen van Oost en Ahmet Akseki uit gemeente Zwolle behoren tot deze groep. 

Als Klimaatburgemeesters willen zij een voorbeeld zijn voor anderen om een duurzamer leven te leiden. Van den Berg: Als architect zet ik mij in om de gebouwde omgeving klimaatvriendelijker te maken. Betere isolatie, natuurlijke materialen en goede installaties zorgen voor een beter klimaat: binnen in je huis, maar ook voor de hele wereld.” Van den Berg vervolgt: “Ik ben Klimaatburgemeester omdat ik iedereen wil stimuleren en helpen duurzame keuzes te maken die echt het verschil gaan maken.” 

Van Oost gelooft in de kracht van lokale bewonersinitiatieven. “Dat wil ik stimuleren. Tijdens de Nationale Klimaatweek wil ik daarom extra aandacht vragen voor alle mooie klimaat-initiatieven die er nu al in de Zwolse wijken zijn.” Akseki vindt het belangrijk dat hij allerlei milieuvraagstukken kan beantwoorden en daarbij ook allerlei invalshoeken kan gebruiken, zoals ecologische- en geografische aspecten. “Ik ben in mijn wijk Aa-landen samen met een groot aantal buren allerlei duurzame maatregelen aan het treffen, zodat we comfortabel en warm erbij zitten in de winter. Ik wil als klimaatburgemeester graag acties blijven doen met buren, dit combineren met ervaringen uit andere wijken en kennis opdoen.”

Koos Wijbenga hecht veel belang aan samenwerking. “Ontstoppen van het energienetwerk en het delen van stroom op bedrijventerrein Marslanden begint bij samenwerking. Samenwerking is het sleutelwoord. Daar wil ik mij het komend jaar vanuit de coöperatie EKCM nog meer voor inzetten.” 

Nationale Klimaatweek
In 2030 dient de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wordt de aandacht gevestigd op duurzame, klimaatbewuste initiatieven die worden georganiseerd door inwoners, bedrijven en gemeentes. De NKW is op 30 oktober begonnen en loopt tot en met 5 november. Meer informatie over de Nationale Klimaatweek is te vinden op www.nkw2023.nl.

Afbeelding
Afbeelding

Gerard Meijeringh