Afbeelding
Foto: Hans Meulblok

Wat hebben we een mooie hobby

Nieuws Ingezonden

Op maandag 13 maart houdt Aquarium Vereniging Natuurvrienden-Zwolle weer haar maandelijkse ledenbijeenkomst.

Theo van Meegen en Hans Meulblok komen dan met een lezing getiteld: “Wat hebben we een mooie hobby”. Hierin passeren alle aspecten van de hobby de revue. Zo komen het aquarium, het terrarium en ook de tuin aan bod. Met eigen beeld materiaal maar ook van  bondskeurmeesters en districten van de NBAT (Nederlandse Bond Aqua Terra) presenteren de heren een avondvullend programma.

U bent van harte welkom op deze avond. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Hilde van Woonzorg centrum de Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK te Zwolle, ingang 2A. De zaal is open vanaf 19.30 uur. We starten om 19.45 uur. Voor meer informatie over onze ledenbijeenkomsten gaat u naar www.natuurvrienden-zwolle.nl.