IJsselheem en Frion lossen samen een huisvestingsvraagstuk op

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE - Frion en IJsselheem lossen samen een huisvestingsvraagstuk op waar de organisaties in Zwolle mee geconfronteerd worden. De samenwerking vindt plaats in woonzorgcentrum Werkeren van IJsselheem in Stadshagen. IJsselheem moet, als gevolg van overheidsbeleid, het aantal verzorgingshuisplaatsen afbouwen, ook in Werkeren. Hierdoor dreigt leegstand bij IJsselheem. Frion zoekt woonruimte die past bij de zwaardere zorgvraag van de ouder wordende cliënt. De oplossing van beide huisvestingsvraagstukken ligt in de verhuur van appartementen van IJsselheem aan Frion. Dankzij deze samenwerking wordt structurele leegstand voorkomen en blijft locatie Werkeren een centrum waar wonen en zorg wordt geboden. VerhuizenIJsselheem heeft een huurcontract met Woonzorg Nederland voor 48 appartementen op vier verdiepingen in Werkeren. Hier wonen nu ouderen met een indicatie voor het verzorgingshuis. Omdat hiervoor minder indicaties worden afgegeven, ontstaat er leegstand. IJsselheem houdt twee verdiepingen voor het eigen zorgaanbod en verhuurt in de toekomst twee verdiepingen aan Frion. Eind 2014/begin 2015 gaan hier twaalf cliënten van Frion wonen. Ook in 2016 is dit het geval. Een deel van de huidige IJsselheem bewoners moet daardoor verhuizen. Verhuizing zal plaatsvinden binnen Werkeren naar de verdiepingen waar de IJsselheembewoners met elkaar wonen en zorg ontvangen, of buiten de locatie naar een woonruimte naar keuze. IJsselheem begeleidt de verhuizing van ouderen uiterst zorgvuldig en op basis van wens en behoefte van de oudere. MeerwaardeFrion is al langere tijd op zoek naar vervangende huisvesting die past bij de zwaardere zorgvraag van de ouder wordende cliënt. Een aantal woningen waar nu veelal ouderen wonen voldoet hier niet meer aan. Daardoor neemt ook de fysieke belasting voor de medewerkers steeds meer toe. In eerste instantie is nieuwbouw overwogen. Nu zorgcentra te maken krijgen met leegstand, is onderzocht of bestaande locaties geschikt zijn. De appartementen in locatie Werkeren passen bij de zwaardere zorgvraag van de ouder wordende cliënt. De woningen zijn ruim waardoor het voor bewoners bijvoorbeeld makkelijk is om zich te verplaatsen met een rolstoel. Daarnaast is Gezondheidshuis Stadshagen inpandig gehuisvest en grenst deze locatie aan het winkelcentrum Stadshagen en scholen. De levendigheid die hiermee gepaard gaat, levert vaak ook een meerwaarde op.SamenwerkingLocatie Werkeren beschikt over Grand Café de Werkerwaard, een restaurant en ontmoetingsruimte waar bewoners de gelegenheid hebben elkaar en anderen te ontmoeten. Ook voor wijkbewoners is het een ontmoetingsplek. Momenteel exploiteert IJsselheem het restaurant. In de bediening werken mensen die door Frion worden ondersteund. IJsselheem en Frion onderzoeken hoe de samenwerking ook in de toekomst verder vorm kan krijgen. Ook werken beide organisaties samen in ?Wonen Welzijn Zorg in Zwolle'. Hier maken meerdere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties deel van uit. Deze samenwerking is gericht om de nadelige consequenties van scheiden van wonen en zorg te beperken. Uitgangspunt is leegstand zo veel als mogelijk te voorkomen vrijkomende huisvesting te benutten.