Afbeelding

GGD IJsselland heeft risicojongeren in beeld

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE - Met de meeste jongeren in IJsselland gaat het goed, maar er is ook een deel waarmee het minder gaat. GGD IJsselland heeft naar aanleiding van de meest recente jongerenmonitor een analyse gehouden, waaruit blijkt dat het met die laatstgenoemde groep om twee soorten problematiek gaat. Zo is er een groep jongeren die niet lekker in hun vel zit en jongeren die zich op verschillende manieren ongezond gedragen. Door deze risicoprofielen kunnen problemen eerder opgespoord en kan preventie gerichter ingezet, want deze jongeren hebben extra aandacht nodig, meent GGD IJsselland. Ongeveer 17 procent van het totaal ondervraagde jongeren zit niet lekker in zijn vel. Zij voelen zich minder gezond, scoren lager op psychisch welbevinden, worden vaker gepest, hebben vaker vreetbuien, blijven vaker ziek thuis en besteden meer tijd aan televisie kijken en computeren (beeldschermgebruik). Deze jongeren hebben gemiddeld genomen minder zelfvertrouwen. In deze groep zitten meer meisjes dan jongens.Het is belangrijk om problemen bij deze jongeren al vroeg te signaleren en te proberen hun zelfvertrouwen te vergroten door bijvoorbeeld trainingen weerbaarheid en sociale vaardigheden, aldus de GGD. Zo kan schooluitval en zwaardere problematiek voorkomen worden. Ziekteverzuim en pestgedrag zijn een belangrijk signaal. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat bij de helft van de jongeren ongezonde gedragingen vaak samengaan. Jongeren die regelmatig alcohol drinken, roken en gokken meer, hebben vaker wiet of harddrugs gebruikt, spijbelen vaker en bewegen minder. Volgens de GGD blijft preventie van alcoholgebruik belangrijk. De leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken is vergeleken met 2007 hoger en de tolerantie van ouders voor drinken onder 16 is verminderd, En ondanks dat het alcoholgebruik bij jongeren gemiddeld genomen afneemt, neemt het aantal excessen toe. Het aantal ziekenhuisopnames waarbij alcohol een rol speelt is de laatste jaren toegenomen. Jongeren vanaf 16 jaar drinken vaak en veel en dat heeft veel negatieve gevolgen op bijvoorbeeld schoolprestaties. Ook beïnvloedt het remmingen waardoor ander risicogedrag, zoals onveilige seks, sneller plaatsvindt. Gemeenten kunnen de verantwoordelijkheden die ze krijgen met de herziene Drank en Horecawet aangrijpen om handhaving te combineren met voorlichting over verantwoord alcoholgebruik, adviseert GGD IJsselland tot slot.