Afbeelding
Erik-Jan Berends

Joop van Ommen preekt ‘als leek’ op de kansel van de Doopsgezinde kerk

· leestijd 1 minuut Algemeen

BINNENSTAD - Joop van Ommen verzorgt op zaterdag 28 november de Preek van de Leek in de Doopsgezinde kerk aan de Wolweverstraat 9. Remonstranten en Doopsgezinden willen met deze preken een podium bieden aan Zwollenaren van diverse pluimage.

Tot eind 2016 zijn vijf bijeenkomsten gepland, waar maatschappelijk betrokken mannen en vrouwen ‘hun zegje’ kunnen doen. Centraal daarbij staat hun levensovertuiging en wat de drijfveer is die ze bezielt. De Remonstranten en Doopsgezinden vormen eeuwenoude kerkgenootschappen. Volgens hen is er daarbij veel ruimte voor een eigen geloofsbeleving met als motto ‘eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de liefde’. De lekenprekers zijn en worden gezocht in allerlei geledingen van de samenleving, waaronder de sportwereld, maatschappelijke organisaties, het zakenleven, de politiek, journalistiek, overheid, de kunst- en muzieksector. 
De eerste avond wordt verzorgd door Joop van Ommen, een bekende Zwollenaar die betrokken is bij veel projecten voor zwakkeren in onze samenleving met name de opvang van daklozen. Dat deed hij eerst bij de WRZV-hallen en nu in de Herberg. Maar ook het opzetten en de uitgave van een daklozenkrant was zijn idee. Tijdens de kerstdagen organiseert hij een kerstmaal in de WRZV-hallen. Veel zwakkeren in de samenleving schuiven daar graag aan. Voor hen staat Van Ommen altijd klaar. Daarbij gebruikt hij zijn uitgebreide netwerk, maar als het nodig is, staat hij ook op de barricaden.
Van Ommen neemt deze avond onder meer pianist André Ploemen mee. De opbrengst van de avond wil hij besteden aan het kerstdiner, waaraan zo’n vijfhonderd minder draagkrachtige Zwollenaren deelnemen. De preek is van 19.00 tot 20.00 uur. Daarna is er koffie en muziek. De zaal is open vanaf 18.30 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon.