Afbeelding
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap houdt inloopbijeenkomst over dijkversterking bij Holtenbroek

· leestijd 1 minuut Algemeen

HOLTENBROEK - Het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt voor inwoners van Holtenbroek een inloopbijeenkomst over het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De ‘onzichtbare’ dijk in Holtenbroek is hier onderdeel van en gaat in de toekomst op de schop. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 april tussen 19.00 en 21.00 uur in wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20.

Op de inloopbijeenkomst lichten medewerkers toe waarom de dijk moet worden versterkt en welke oplossingen het waterschap gaat onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst wil het waterschap samen met bewoners naar de verschillende mogelijkheden kijken om de dijk te verbeteren. Dit noemt het waterschap de ‘kansrijke alternatieven’. Ze vraagt de bezoekers om mee te denken over de voor- en nadelen die met elk van deze alternatieven gaan gepaard en wat eigen wensen of ideeën zijn. De bijeenkomst heeft het karakter van een ‘inloopbijeenkomst’, men kan dus gewoon binnenlopen en vertrekken. Ook krijgen bezoekers volgens het waterschap ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen over de oplossingsrichtingen die ze gaat onderzoeken.

Voor het dijkversterkingsproject stelt het waterschap een milieueffectrapportage (MER) op. Hiervoor wordt allereerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt, waarin de kansrijke alternatieven en de voorgestelde aanpak voor het MER-onderzoek staan beschreven. De notitie ligt van dinsdag 29 maart tot maandag 2 mei ter inzage.

Belangstellenden kunnen van dinsdag 29 maart tot maandag 2 mei reageren op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hiervoor zijn twee opties: op de inloopbijeenkomst op 7 april kan men de notitie inzien en er mondeling en/of schriftelijk op reageren, maar ook kan men een schriftelijke reactie sturen naar de provincie Overijssel via postbus@overijssel.nl. In de reactie kan men aangeven wat men in de MER onderzocht wil hebben en of er vragen of opmerkingen zijn over de onderzoeksmethode of de wijze van selectie van kansrijke alternatieven. Het waterschap staat ook open voor alle overige vragen en opmerkingen. Alle zienswijzen en reacties uit de inloopbijeenkomst worden gebruikt om medio 2017 tot één voorkeursalternatief voor de dijkversterking te komen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is aan de slag met haar deel uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onderdeel hiervan is de Dijkversterking Stadsdijken Zwolle langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. Met dit project worden de (soms onzichtbare) stadsdijken aangepakt om ook in de toekomst waterveiligheid te bieden aan bewoners en bedrijven.