Afbeelding

Winkelgebied Diezerbrink wordt aantrekkelijker gemaakt

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Nog dit jaar komen er nieuwe straatverlichting en andere fietsklemmen in het winkelgebied Diezerbrink (Thomas a Kempisstraat, Diezerkade en Vechtstraat) als het aan burgemeester en wethouders ligt.

Met deze snelle maatregelen komen ze tegemoet aan de al langer levende wens om het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Daarnaast stellen b en w voor om nog dit jaar een plan van aanpak te maken voor verdere maatregelen om het winkelgebied te versterken en beter met de binnenstad te verbinden. Die verbinding wordt alvast zichtbaar door vanaf de Diezerkade dezelfde straatlantaarns te plaatsen als in de binnenstad.

De ondernemers in Diezerbrink hebben de afgelopen jaren gezamenlijk al geïnvesteerd in het gebied. Ze hebben onder meer feestverlichting betaald en voorzien in de zomermaanden de lantaarnpalen van kleurrijke bloembakken. Maar ze signaleren ook onvolkomenheden in de openbare ruimte. Daarover hebben ze de afgelopen maanden met de gemeente gesproken. De ondernemers vragen in het bijzonder aandacht voor de bestrating, groen, verkeersveiligheid, verlichting en fietsenklemmen.

Wethouder René de Heer onderkent namens het college dat het winkelgebied een impuls verdient. “We hebben dit gebied in de strategische agenda voor de binnenstad aangemerkt als belangrijk aanloopgebied voor de binnenstad. De huidige uitstraling strookt niet met die functie en vraagt om maatregelen die de mogelijkheden van de ondernemersvereniging te boven gaan. Daarmee willen we aan de slag, maar liefst wel op basis van een samenhangend plan. Daarom stellen we nu aan de raad voor geld vrij te maken om alvast te beginnen met wat snel kan. We gaan gelijktijdig met de ondernemers om tafel om samen een plan van aanpak voor de langere termijn te maken.”