Afbeelding

Steeds meer jongeren vallen uit op basis van klachten

· leestijd 2 minuten Algemeen

- vermoeid, gestrest en last van pijn -

Steeds meer jongeren lopen vast door klachten als chronische vermoeidheid, stress en onverklaarbare pijn. Ouders en kinderen komen hiervoor bij de huisarts terecht maar de oorzaak wordt vaak niet gevonden. Ondertussen ontstaan er problemen op school en in het sociale leven van deze jongeren. Medische trajecten, de situatie thuis, onderwijs, sportclubs, verenigingen, blijken gescheiden werelden zijn. Een vicieuze cirkel met schooluitval en sociale isolatie ligt op de loer.

Sophie dacht altijd dat ze de enige was…

Sophie is 16 jaar. Al zolang ze zich kan herinneren heeft ze last van vermoeidheid. Sophie wist niet beter dan dat dit bij haar hoorde. Op de middelbare school was ze vaak enkele weken ziek om vervolgens weer naar school te gaan. Omdat ze niet goed kon uitleggen waar haar klachten vandaan kwamen kreeg ze te maken met mensen die haar verhaal niet echt geloofden. In de toetsweek ziek zijn, achterstanden oplopen; het leverde Sophie veel stress en onzekerheid op. Sophie dacht altijd dat ze de enige was, maar toen Sophie Re-Fit training en -groepsbijeenkomsten ging bezoeken ontdekte ze dat er veel meer leerlingen zijn die stress ervaren en klachten hebben waar lang niet altijd een aanwijsbare medische oorzaak voor gevonden wordt. Sophie wil zich, samen met andere jongeren die aan de Re-Fit training hebben deelgenomen, inzetten om lotgenoten te helpen.

Re-Fit voor jongeren met jarenlange vermoeidheid en pijn
Klachten zoals Sophie had en met haar veel andere kinderen, vallen onder ‘SOLK’: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten, waarbij de gevolgen op korte en lange termijn verstrekkend zijn. Een groep jongeren loopt vast in het maatschappelijk gebied en op school; zowel in het MBO, VO als in het basisonderwijs.
Het Kernteam RE-Fit van Onderwijs Expertisecentrum de Twijn heeft eind 2018 een subsidie van de provincie Overijssel ontvangen om jongeren met SOLK vroegtijdig te helpen. Door Re-Fit krijgen leerlingen inzicht in hun eigen mogelijkheden en de factoren die hun klachten in stand houden. Leerlingen leren stap voor stap om hun vicieuze cirkel van klachten te doorbreken. Jongeren krijgen de regie over hun eigen leven en kunnen (weer) meer naar school. Essentieel om te komen tot een structurele inbedding van deze aanpak is een integrale samenwerking van betrokken partijen rondom de leerling. Want een succesvolle verandering bereiken bij deze leerlingen vraagt om een structurele integrale aanpak. Een aanpak die gesteund en gedragen wordt door álle betrokkenen rond de leerling. En een aanpak waarbij verbinding en afstemming bestaat tussen de verschillende betrokken instanties: medisch, onderwijs en gemeente.

De Twijn bracht deze partijen daarom samen: Ervaringsdeskundigen, Gemeente Zwolle (leerplicht, SWT, wethouder), Zwolse onderwijsinstellingen, Zwolse medici van onder meer Isala en Vogellanden en GGD IJsselland.

Met elkaar bekeken zij wat de situatie in Zwolle en hoe de problematiek opgepakt kan worden. De problematiek én de oplossingsmogelijkheden werden besproken en hebben geleid tot het ondertekenen van een verklaring, waarbij de partijen hun intentie hebben getoond gezamenlijk de volgende stappen te zetten om Zwolse thuiszitters met SOLK vroegtijdig passende ondersteuning te bieden.
Dit vormt de basis waarop De Twijn de komende tijd, samen met alle betrokken instanties vervolgstappen gaat zetten om te komen tot een structurele inbedding met een integrale aanpak.

Congres over SOLK voor professionals
- Ik zie ik zie wat jij niet ziek!? -

Donderdag 11 april is er een congres over SOLK voor professionals die werken met kinderen met SOLK: 'Ik zie ik zie wat jij niet ziek!?'

Vroegsignalering
Het congres ‘Ik zie ik zie hoe jij niet jij niet ziek!? brengt SOLK bij kinderen (opnieuw) voor het voetlicht. De insteek is kinderen op school tijdig de helpende hand te bieden, de angst voor het proefwerk op te lossen en daarmee de buikpijn ook.

Wat kunt u doen?
Ben jij een professional die werkt met kinderen met SOLK en wil jij deze kinderen ook vroegtijdig de helpende hand bieden? Kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 11 april 2019 in MBO Landstede in Zwolle. Hier vertellen diverse professionals hoe zij kinderen van het SOLK-spoor halen.

Het congres is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van kind en jeugd: uit het onderwijs, zorg en sociaal domein. Andere geïnteresseerden die werken met kinderen met SOLK zijn ook van harte welkom!

Het programma start om 18.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Locatie: Landstede locatie Fuchsiastraat 1 Zwolle.
Aanmelden kan via de website van Proscoop: www.proscoop.nl/agenda/bijeenkomst-solk-en-kinderen/