Impressie-opezet
Impressie-opezet Gemeente Zwolle

Gemeente begint werkzaamheden voor herinrichting Diezerbrink

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE – De gemeente Zwolle begint op maandag 2 september met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink. Aan de Diezerkade en bij de rotonde De Brink wordt een aantal kabels en leidingen voor elektra, gas, water en telecom vernieuwd en verlegd.

Dit is nodig om te kunnen beginnen met de herinrichting in 2020. De nutswerkzaamheden zullen volgens de gemeente ruim voor de Sinterklaas- en kerstverkoop zijn afgerond. De winkels in het gebied blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Daarnaast wordt de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Bewegwijzering zorgt voor informatie over alternatieve rijroutes en parkeermogelijkheden. Op een aantal momenten wordt de Diezerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. De exacte data hiervoor zijn nog niet bekend. Gemeente Zwolle werkt samen met lokale ondernemers aan de herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink. Als de nutswerkzaamheden zijn afgerond, start in maart 2020 de eerste fase, te weten de rotonde De Brink én het eerste deel van de Thomas à Kempisstraat (tot aan de Vechtstraat).

Diezerbrink is direct verbonden met de historische binnenstad van Zwolle. Het winkelgebied krijgt meer groen, waardoor het een prettiger omgeving voor bezoekers moet worden. Ook voor fietsers wil de gemeente de straten aantrekkelijker maken. De rijbaan van de Thomas à Kempisstraat wordt versmald en de stoepen breder gemaakt. Zo kunnen winkeliers wel uitstallingen plaatsen én hebben voetgangers ook voldoende ruimte. Parkeren voor auto’s blijft aan beide zijden van de Thomas à Kempisstraat, maar wordt slimmer ingericht. De rotonde De Brink verdwijnt. Ook worden meer plekken gecreëerd voor fietsparkeren. Een aantal bomen is niet te handhaven binnen het nieuwe ontwerp en wordt gekapt. Daarvoor in de plaats worden nieuwe bomen geplant. Tot slot wordt in deze eerste fase een deel van de waterkering (nabij de rotonde) verhoogd om te voldoen aan de nieuwste eisen voor waterveiligheid.

In oktober 2018 heeft de gemeente Zwolle een eerste ontwerp herinrichtingsplan voor het gebied aan de ondernemers en inwoners gepresenteerd. Daarna heeft de gemeente het ontwerp samen met hen uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de eerste fase. Ondernemers en bewoners dachten onder andere mee over de inrichting van de straten, de (fiets)parkeerplaatsen, de bestrating en de beplanting.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het winkelgebied Diezerbrink kijkt op de website www.zwolle.nl/diezerpoort en klikt vervolgens op ‘Herinrichting Diezerbrink’. Ook de actuele bouwinformatie staat te zijnder tijd op deze pagina.