Wethouder Monique Schuttenbeld.
Wethouder Monique Schuttenbeld. Foto: Gerlinde Schrijver

Gemeente Zwolle zet vaart achter omschakeling naar groene energie

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE - Betaalbaar, haalbaar, transparant en niet verplicht, zo wil de gemeente Zwolle met inwoners overgaan naar groene energie, vertelt wethouder Monique Schuttenbeld. "Er gebeurt al veel, maar we gaan nog verder."

Waar nu nog veel energie wordt opgewekt met fossiele brandstof zoals aardgas en kolen, moet dat wijzigen in 'hernieuwbare' energie, zo legt ze uit. "Dat is energie die zich constant voordoet als zon, wind, biogas en water. Dat komt elke keer weer terug en tast zo de aarde niet aan. Het uiteindelijke doel is dat heel Nederland, en dus ook Zwolle, in 2050 volledig wordt voorzien van deze groene energie."

Zonnepanelen

Inmiddels zijn er in Zwolle al tal van grote projecten zichtbaar. Schuttenbeld: "Denk aan de zonnepanelenparken op de Sekdoornse Plas, Bomhofsplas, de Weekhorst, in Herfte en op Hessenpoort. Zo staan er ook nog een paar op stapel in de Tolhuislanden en aan de Scholtensteeg. Bewoners in de Tolhuislanden zijn met een coöperatie ook actief met windenergie, waarbij we als gemeente faciliteren."

Warmtenet

De komende periode is de gemeente bezig met de uitwerking van geothermie in de stad. "Van 2,3 kilometer diepte wordt daarbij heet water uit de grond gehaald, waarmee woningen worden verwarmd, legt de wethouder uit. "De eerste wijken die hiermee te maken krijgen, zijn Holtenbroek en Aa-landen. We kijken hoe we dit warme water naar de woningen kunnen brengen en hoe we een warmtenet voor de wijk kunnen maken. De bron hiervoor ligt aan de Urksteeg bij de Dijklanden."

Energielasten

Schuttenbeld prijst verder de talrijke bewonersinitiatieven als Blauwvinger Energie, 50 Tinten Groen, BuurKracht en WijBedrijf Dieze. "Inwoners proberen elkaar te overtuigen van het nut zonnepanelen te plaatsen en hun woning te isoleren, zodat ze straks minder energielasten betalen." Ze illustreert het nut met een persoonlijk voorbeeld. "Toen ik zo'n elf jaar geleden mijn eigen woning in Stadshagen betrok, had ik weinig tijd en aandacht voor het plaatsen van zonnepanelen. Ik had het meteen moeten doen. BuurKracht heeft me over de streep getrokken, alles werd geregeld, offertes aangevraagd en alles werd eenvoudig per mail afgehandeld. Inmiddels betaal ik 100 euro per maand minder aan energie en heb ik de panelen in 4,5 jaar terugverdiend."

Leningen

Maar wie gaat die investering betalen? "Er zijn mooie leningen met weinig rente beschikbaar", volgens Schuttenbeld. "Net als alle gemeenten in Overijssel krijgt Zwolle per 1 januari 2021 een nieuw Energieloket. Dat biedt ook alle informatie over mogelijke leningen. Zowel landelijk als provinciaal zijn er verschillende mogelijkheden als ook bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) dat verschillende leningen voor zowel particulieren als bedrijven biedt."

Olievlek

De wethouder haast zich tevens te zeggen dat ze niet ineens 'de hele stad gaat opentrekken'. "Wat we gaan doen, moet behapbaar zijn. Wat we gaan doen, willen we ook goed doen. Stapsgewijs kunnen we misschien in eerste instantie drie- tot vijfduizend huishoudens voorzien van warm water. We beginnen daarmee in Holtenbroek en van daaruit moet het zich als een olievlek over de stad uitbreiden. We gaan eerst kijken hoe goed het werkt. In eerste instantie denken we dan aan clusters zoals het Deltion College, complexen van de woningbouwverenigingen en wat plukjes particuliere woningen."

Tuinders

Geothermie is volgens haar al wel een bewezen techniek. "De tuinders in de Koekoekspolder in IJsselmuiden werken al een aantal jaren uitsluitend op geothermie. Je haalt warm water uit de grond en brengt koud water terug dat de aarde zelf weer opwarmt. In een periode van dertig à zestig jaar koelt de bron wat af en dan moet deze bron verplaatsen. Deze energiewinning tast de aarde niet aan; het is een oneindig systeem." De aandacht van de gemeente ligt de komende periode dus vooral bij Holtenbroek, waar de bewoners volgens de wethouder als eerste zullen merken dat er 'iets' gebeurt. "We willen dat samen met hen doen", benadrukt ze. "Vergelijk het met het aanbieden van glasvezel, waarbij je uiteindelijk ook zelf kan aangeven of je het al dan niet wilt. We doen dit via wijkuitvoeringsplannen. Naast Holtenbroek gaat dat ook in Berkum spelen. De keuze om in Holtenbroek te beginnen is dat de wijk gunstig ligt ten opzichte van de geothermie-bron aan de Urksteeg." In Dijklanden komt een gebouw wellicht 'met een sedum dak' dat landschappelijk wordt ingepast, belooft Schuttenbeld. "Tijdelijk, zo'n anderhalf jaar, komt er een hoge installatie voor de aanleg van de geothermie-bron, maar daarna blijft er een klein gebouw over."

Opbrengsten

In de hele overgang naar groene energie wil de gemeente wel nadrukkelijk de regie houden, vervolgt ze. "Een reden is om zo de energiewinning betaalbaar te houden. Nu zien je nog dat het grootste deel van de opbrengsten naar grote bedrijven gaan buiten Zwolle en de regio Zwolle. Als gemeente willen we dat het geld terugkomt naar onze eigen omgeving en dat we er zo allemaal beter van worden."

Isoleren

Wat bewoners ondertussen zelf kunnen doen, is verduurzamen dus onder andere isoleren, isoleren, isoleren, volgens Schuttenbeld. "Dat gaat iedereen gewoon geld schelen; je bent zelf gebaat met een lagere energierekening." Ze adviseert inwoners zich te laten informeren bij het energieloket van de gemeente Zwolle, bereikbaar via www.zwolle.nl.