Afbeelding
Foto: Shutterstock

Isala ziekenhuis en Driezorg proberen zorg in Zwolle op de been te houden

· leestijd 5 minuten Algemeen

ZWOLLE - De druk op de zorg in deze coronacrisis blijft onverminderd groot. Het aantal besmettingen daalt weliswaar wat, maar deskundigen maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus dat ineens weer een flinke stijging kan veroorzaken. Hoe staat het er nu voor bij de Zwolse zorginstellingen? Weekblad de Swollenaer vroeg ziekenhuis Isala en zorgorganisatie Driezorg naar de stand van zaken. Hun woordvoerders reageren:

Hoe is de huidige situatie bij uw organisatie?

Isala: De druk op onze zorg en de intensive care is al maanden erg hoog. We hebben de zorg en operatiekamers deels afgeschaald om zoveel mogelijk personeel vrij te maken voor de Covid-zorg. Ons uitgangspunt is dat wij de urgente zorg en de oncologische operaties blijven doen. Daarnaast heeft Isala een belangrijke rol in de regio als traumacentrum en cardio-thoracaal centrum. En wij hebben een belangrijke bovenregionale rol als het gaat om neurochirurgie en vaatchirurgie. Om deze zorg te kunnen blijven bieden, houden we altijd operatiekamers en IC-bedden beschikbaar.

Operaties die worden uitgesteld, zijn in elk geval operaties die niet binnen zes weken gedaan hoeven te worden. Denk bijvoorbeeld aan kaakoperaties, een aantal KNO-operaties of het verwijderen van een galblaas als de patiënt nauwelijks klachten heeft. De arts bepaalt altijd of een operatie wel of niet uitgesteld kan worden. Een groot verschil met de eerste golf is dat de poliklinische afspraken gewoon doorgaan. Net als onderzoeken door het laboratorium en beeldonderzoeken, zoals röntgenfoto’s. Huisartsen kunnen, als dat nodig is, hun patiënten blijven verwijzen naar Isala. Naast de zorg voor Covid-patiënten zijn we dus druk bezig om de reguliere zorg zo veel mogelijk door te laten gaan.

Driezorg: In heel Nederland is een stijging van het aantal besmettingen in verpleeghuizen te zien. Bij Driezorg is het in vergelijking met de sector op dit moment betrekkelijk rustig te noemen. Er zijn hier en daar besmettingen, maar het betreft op dit moment individuele gevallen die we snel in beeld hebben. Bij een besmetting van een bewoner of medewerker wordt direct bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Mensen die naar voren komen als nauw contact, gaan direct in quarantaine. Op locatie wordt in een uitbraakteam bepaald welke lokale, extra preventieve maatregelen nodig zijn. In het uitbraakteam zijn medewerkers van de locatie en specialisten van Driezorg betrokken zoals de specialist Ouderengeneeskunde en Hoofd infectieziektepreventie.

Waar liggen/ontstaan de grootste ‘problemen’?

Isala: Het op de been krijgen van voldoende personeel is onze grootste uitdaging om al onze patiënten de juiste zorg te kunnen blijven geven. Dat is een dagelijkse complexe puzzel. Veel medewerkers werken al tijden extra uren. Dat vergt veel veerkracht van het personeel.

Driezorg: Ondanks dat bij Driezorg het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen minder hoog is dan landelijk en in de regio, merken we dat de situatie met de dag uitdagender wordt. Het verzuim is hoog. Iedere dag melden zich nieuwe medewerkers die thuis moeten blijven omdat ze klachten hebben of in quarantaine zijn. Helaas zien we onder medewerkers ook besmettingen. Medewerkers werken op de toppen van hun kunnen. De zorgcontinuïteit staat onder druk. Dat geldt voor de hele keten (van ziekenhuis tot het leveren van zorg aan huis) en voor alle 25 veiligheidsregio’s in heel Nederland. Het is alle hens aan dek.

Daarnaast ligt bij bewoners eenzaamheid op de loer. Natuurlijk is er nog steeds bezoek mogelijk. We isoleren het virus en niet de mensen, maar niet voor iedereen is er bezoek dat dagelijks op de stoep staat. Er vinden geen grote groepsactiviteiten plaats. Alleen in heel kleine samenstellingen vinden kleine activiteiten plaats zoals koffie drinken. Ook de dagbesteding gaat in aangepaste vorm door.

Hoe geven jullie daar nu een draai aan?

Driezorg: Het lukt tot nu toe nog steeds om met veel creativiteit en flexibiliteit de roosters voor elkaar te krijgen. Dat is volledig te danken aan de vindingrijkheid en inzet van onze medewerkers. We zijn een grote organisatie. Wanneer een locatie te maken krijgt met veel verzuim, schieten medewerkers van andere locaties te hulp.

Wat merken bewoners ervan?

Driezorg: Bewoners merken dit doordat zij niet altijd de vertrouwde medewerkers zien of niet op het tijdstip dat zij gewend zijn. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en altijd vooraf aan de kondigen. Bewoners merken uiteraard de gevolgen van de lockdown. Faciliteiten zoals de kapper is gesloten. Bewoners missen de sociale contacten.

Waar kunnen jullie hulp gebruiken? Van wie?

Isala: We werken goed samen met de regio, met andere ziekenhuizen, huisartsen, verwijzers en zorginstellingen om de zorg samen op te vangen waar kan. Ook werken we met een buddy-systeem, waarbij zorgmedewerkers van Isala bijspringen op de IC.

Driezorg: We hebben mantelzorgers gevraagd zich te melden als ze ook een bijdrage aan de zorg willen verlenen. Denk dan aan helpen bij het eten of naar bed brengen. We merken daarnaast dat de hulp er met name in kan zitten om de zorgmedewerkers en de bewoners een hart onder de riem te blijven steken. Dat kan hem zitten in een kaartje of iets dergelijks. Maar waar we het meest bij geholpen zijn, is als mensen zich overal aan de richtlijnen houden. Thuis, maar zeker ook wanneer mensen op bezoek komen in onze locaties. We zetten ons volledig in om bezoek altijd toe te laten, ook als er een besmetting is. Maar dat kan alleen als bezoek zich aan de richtlijnen houdt. We moeten volhouden.

In hoeverre denken jullie dat de vaccinaties verlichting gaan geven?

Isala: Als ziekenhuis zijn we heel blij met het besluit om ook het zorgpersoneel voor acute zorg, op de Spoedeisende Hulp, Covid afdelingen, IC en ambulancepersoneel, vervroegd te vaccineren tegen Covid-19. De druk op onze zorg en het personeel is hoog. De vaccinaties tegen Covid zijn enorm effectief en nodig om uit deze crisis te komen. Met nu vervroegd vaccineren, verwachten we dat er minder personeel uitvalt vanwege besmettingen.

Driezorg: Zeer binnenkort worden ook de eerste medewerkers van Driezorg gevaccineerd. Het effect van het vaccin zal zich in eerste instantie beperken tot het individu: medewerkers die niet (ernstig) ziek worden. Het zal nog lang duren voordat het vaccin de hele zorg verlichting gaat geven. We zien dat de bereidheid tot vaccineren landelijk en in onze sector hoog is. Maar Driezorg wacht met name, net als andere zorgorganisaties, op de vaccinaties voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit in lijn met het advies van de Gezondheidsraad aan de minister. Het beschermen van de meest kwetsbare groep in de samenleving heeft op korte termijn de meeste gezondheidswinst en gaat de druk op de zorg(keten) het meest ontlasten.

In hoeverre bereiden jullie je voor op de komst van de Engelse variant?

Isala: We maken ons, net als andere ziekenhuizen, uiteraard zorgen over de Britse variant van het Covid-virus, die in het Verenigd Koninkrijk tot enorme besmettingsaantallen leidt. Als die variant zich in Nederland verder verspreidt, kan het aantal Covid-patiënten toenemen. Dat is een erg zorgelijke situatie, gezien de huidige druk op de zorg en de IC. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zijn ons hierop aan het voorbereiden. We kunnen flexibel opschalen waar nodig, schuiven met personeel. Het kan betekenen dat we de reguliere zorg verder zullen moeten afschalen. We werken hierbij uiteraard nauw samen met andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. We houden de ontwikkelingen continu in de gaten en bekijken dit per moment. We zijn erg waakzaam.

Driezorg: Wij volgen uiteraard de berichtgeving hierover.

RBT: 'Naleving van de coronamaatregelen is essentieel'

Er zijn teveel mensen op de weg, er wordt te weinig thuis gewerkt, mensen met contactberoepen zoeken de grenzen op, er wordt meer afgehaald bij de detailhandel – wat niet is toegestaan – en er moet steeds meer worden opgetreden tegen jongeren. Het Regionaal Beleids Team (RBT) van Veiligheidsregio IJsselland maakt zich grote zorgen over de naleving van de coronamaatregelen.

"Juist die naleving is essentieel, zeker als de Engelse variant van het coronavirus actief wordt”, sprak de bezorgde RBT-vicevoorzitter Ron König van het RBT vorige week woensdagmiddag op een persconferentie. Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland, maakte duidelijk hoe besmettelijk de Engelse variant is. "Het virus is bijna tienvoudig in het lichaam aanwezig ten opzichte van het aanvankelijke coronavirus. Als er een doorbraak komt, zal het aantal besmettingen enorm snel gaan. In Engeland en Ierland zien we welke grote gevolgen dat heeft.”

'We zijn het meest geholpen als mensen zich aan de richtlijnen houden'