Koninklijke onderscheiding voor Sander Dol
Koninklijke onderscheiding voor Sander Dol Pedro Sluiter

Burgemeester Snijders reikt in Zwolle tien koninklijke onderscheidingen uit

· leestijd 11 minuten Algemeen

ZWOLLE - Burgemeester Peter Snijders heeft maandag tien inwoners verblijd met een koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koningsdag. Zeven mensen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau; drie werden onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden: Jan Jonker (68), Lien Kok-Van Dam (79), Jaap Klaassen (72), Bertha Hogeboom-Meijer (81), Bart Reuvekamp (68), Goossen Groen (74) en Rinka Bouma-Niks (81). Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd: Henk Huls (70), Hannah Smit (66) en Sander Dol (59).

De uitreiking vond in kleine samenstelling plaats vanwege het coronavirus. In tijdsloten en binnen de eigen kring ontvingen de Zwollenaren hun koninklijke onderscheiding op het podium van Theater De Spiegel. Hieronder meer over de gedecoreerden en de motivatie waarom de onderscheidingen hen zijn toegekend:

Jan Jonker

Al ruim veertig jaar zet Jan Jonker zich in de volle breedte vrijwillig in voor de samenleving, tot voor kort zelfs naast zijn betaalde baan. Als zeer ervaren financieel deskundige en sociaal-maatschappelijk betrokken vrijwilliger staat hij mensen met raad en daad bij en biedt hij jong en oud perspectief. Dat deed hij bij vakbond CNV en bij verschillende woningbouwcorporaties in Zwolle. Jonker was begaan met de hulpbehoevende mensen in Oost Europa achter het ‘IJzeren gordijn’ voor de val van de muur. Hij was betrokken bij menig hulptransport. Binnen de eigen kerk verankerde hij de hulp aan het voormalig Oost-Europa. Hij stond dan ook aan de wieg van de Commissie Hulp Oost-Europa Zwolle die uiteindelijk in overleg met de Centrale kerkenraad van de (toen nog) Hervormde kerk in Zwolle en met de kerkenraad van de toenmalige Bethlehemkerkgemeente werd opgericht. De laatste jaren zoekt de commissie vooral naar manieren waarop zij vanuit Zwolle kan zorgen voor de verzelfstandiging van projecten in Roemenië, zodat deze ter plekke worden gecontinueerd met de inzet van eigen mensen en middelen. Jonker is al 25 jaar lang een bijzonder betrokken en integer bestuurslid van de kerkenraad van de Jerusalemkerkgemeente. Jarenlang was hij actief als diaken, ouderling en ouderling kerkrentmeester. Als huidig voorzitter van het college van Kerkrentmeesters is hij tevens voorzitter van het Centrale College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Lien) Kok-Van Dam

Lien Kok – van Dam heeft zorg voor de ander hoog in haar vaandel staan. De boerderij van het echtpaar Kok speelt een centrale rol in hun leven. Een huis dat staat voor een liefdevol en zorgzaam thuis voor velen. Het was jarenlang de plek voor kinderen en jongeren die het niet gemakkelijk hebben in het leven. Een thuis zoals je dat zou wensen voor alle kinderen met moeilijkheden. Jongeren vonden bij Lien Kok een plek waar je wordt geaccepteerd zoals je bent. Het echtpaar zorgde voor structuur en warmte. De jongeren hielpen mee op de boerderij; klusjes werden opgepakt en de dieren werden verzorgd. Tegelijkertijd was er ruimte om met elkaar te praten. In het buurtschap Schelle en Oldeneel coördineert Lien Kok tot op de dag van vandaag allerlei activiteiten. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor lief en leed in de wijk. Met haar oog voor de medemens biedt Lien Kok op de juiste momenten steun. Zij geeft mensen aandacht in de vorm van een goed gesprek of een mooi boeket uit eigen tuin.

Ook is zij lid en bestuurslid van Oratoriumvereniging Euphonia in Zwolle-Zuid. Deze Christelijke zangvereniging groeide mede dankzij haar uit van een zangvereniging waar het christelijke lied centraal stond naar een Oratoriumvereniging. Vanuit haar christelijke geloofsovertuiging is Kok aangesloten bij de Adventskerk. De boerderij speelt ook hier weer een belangrijke rol. Het is dé locatie voor de jaarlijkse kerkdiensten in de openlucht, mede door haar prachtige bloementuin. 

Jaap Klaassen

Vanuit een christelijke geloofsovertuiging zet Jaap Klaassen zich in voor de kwetsbare mens in de samenleving, van jong tot oud. Geloof en naastenliefde vormen de rode draad in zijn leven. Begin jaren negentig kreeg Klaassen een aanstelling als evangelist en diaconaal werker bij De Hervormde gemeente Zwolle. In die rol maakte hij zich sterk voor mensen in psychische of lichamelijke nood, zoals gevangenen of vluchtelingen. Mensen zonder perspectief en met traumatische ervaringen. Voor velen is hij vertrouwenspersoon en rots in de branding. In de periode dat hij begon bij De Hervormde gemeente Zwolle, sloot Klaassen zich aan bij Stichting Er is Hoop Zwolle, waar een Christelijk Eetcafé werd opgezet. Daarbij is hij vanaf het eerste uur betrokken. Vanuit een eerder maaltijdproject bij de organisatie Youth for Christ had hij al ervaring opgedaan met het verzorgen van maaltijden voor dak- en thuislozen. Het Eetcafé is een open maaltijdproject waar iedereen welkom is. De maaltijd wordt door vrijwilligers uit verschillende kerken in het restaurant van de WRZV-hallen in Zwolle klaargemaakt. Met zijn brede interesse en werkevaring is Klaassen breed inzetbaar: als evangelist, voorganger, diaconaal werker en opvangmedewerker. Niet alleen in Zwolle kunnen vele kerkelijke organisaties op hem rekenen, ook daarbuiten in Hattem en Westerhaar zijn mensen dankbaar voor zijn inzet, op zowel vrijiwillige als professionale basis. Het zorgen voor mensen is voor Klaassen een roeping. Hij maakte er zijn werk van bij het Leger des Heils en pakte in zijn vrije tijd de draad op binnen de Hervormde Kerk en Stichting Er is Hoop. 

Bertha Hogeboom-Meijer

Op jonge leeftijd komt Bertha Hogeboom-Meijer in aanraking met het Leger des Heils, de organisatie die er is voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Omzien naar de minder bedeelde medemens is een tweede natuur voor Hogeboom. Begin jaren zestig is zij als lid van het Leger des Heils verantwoordelijk voor de jeugdgroepen. Zij deed het allemaal met liefde: lesgeven, bijbelonderwijs verzorgen en oprechte aandacht geven aan kinderen. Ook had zij oog voor de toekomst van het Leger des Heils door jonge mensen ‘jongsoldatenles’ te geven. Lessen waarbij de jeugd in de leeftijd van acht tot achttien jaar voorbereid wordt op een jeugdlidmaatschap van het Leger des Heils. 

Op een natuurlijke manier verschuiven haar taken van de junioren naar de senioren. Zij groeit met de organisatie en de werkzaamheden mee en is steun en toeverlaat voor velen. Binnen de seniorenclub begint Hogeboom als assistente. Samen met nog een aantal vrijwilligers bedenkt zij de wekelijkse activiteiten voor ouderen, bereidt deze voor en zorgt zij voor een middagvullend programma. Alle senioren worden ook minstens eenmaal per jaar thuis bezocht en waar mogelijk wordt praktische hulp geboden. Het was vanzelfsprekend dat Hogeboom uiteindelijk de leiding van de seniorenclub op zich nam, nu alweer zo’n twintig jaar geleden. Door haar jarenlange kennis en ervaring voert zij ook pastorale gesprekken met mensen. Daarnaast brengt zij bezoeken aan mensen die eenzaam zijn.Voor veel leden is Hogeboom een vertrouwenspersoon. Ondanks haar gevorderde leeftijd is zij tot op de dag van vandaag actief binnen het Leger des Heils.

Bart Reuvekamp

Bart Reuvekamp zet zich al jaren in voor de samenleving. Niet alleen binnen zijn buurtgemeenschap Wijthmen, maar tot ver over de grenzen in de Filipijnen. In Wijthmen is hij een graag geziene buurtbewoner. Sinds jaar en dag zet hij zich in: van het trainen van de jeugd bij de voetbal tot het opzetten van het voetbalfamilietoernooi en het organiseren van een feestavond of kerstmarkt. Zo was Reuvekamp jarenlang beheerder van Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof. Hij organiseerde met vrijwilligers allerlei evenementen voor de wijk. Ook verbond hij zich aan de Stichting Ouderenzorg Wijthmen als coördinator van de vrijwilligers. Nog steeds doet hij werk voor De Elshof. Bij de uitbraak van het coronavirus bood hij vermoeide mantelzorgers direct de helpende hand. Ook mensen die in quarantaine moesten konden rekenen op zijn steun. Reuvekamp was lid van de locatieraad en de PCI (Parochiele Caritas Instelling), is vrijwilliger bij De Thomas a Kempis parochie Wijthmen en is momenteel voorzitter van stichting Red Horse Company. Deze stichting wil de allerarmsten op de Filipijnen helpen door hen een waardig en betaalbaar onderkomen te bieden. Bart Reuvekamp maakte zich sterk voor het werven van sponsorgelden, het maken van plannen van aanpak, het aannemen van lokale bouwvakkers en het onderhouden van contacten met de autoriteiten ter plekke. Hij werkt niet alleen aan het opbouwen van huizen, maar ook aan het opbouwen van vriendschappen op de Filipijnen. Hij heeft daarbij oog voor de lange termijn: als de allerarmste mensen een veilig onderdak hebben, kunnen de ouders zich meer ontwikkelen, hebben de kinderen meer kans om naar school te gaan en verbetert de hygiëne en de gezondheid. 

Goossen Groen

Goossen Groen zet zich in voor mensen die dat nodig hebben. Dat geldt voor zijn zus voor wie hij mantelzorger is, maar ook voor Stichting paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer. Ook voetbalvereniging CSV ’28 mag rekenen op zijn bijdrage. Meer dan tien jaar zette Groen zich in voor deze amateurvoetbalvereniging. Hij werd gedreven door pure clubliefde: nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij was in die ruim tien jaar elftalleider van het tweede elftal en vervulde die rol ook bij verschillende jeugdelftallen. Hij organiseerde bovendien onvergetelijke jeugdkampen. Ook was hij mede-initiator van seniorenconvent SENCO in 1994, een groep (oudere) vrijwilligers die nog steeds iedere dinsdagmorgen allerlei klussen uitvoert. SENCO is illustratief voor de familiecultuur van CSV. In 2004 bood Groen spontaan zijn vrijwillige hulp aan bij Stichting paardrijden Gehandicapten ‘t Hoefijzer. Hij heeft met zijn inzet bijgedragen aan de ontwikkeling van de stichting tot de huidige succesvolle organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Meer dan vijftien jaar lang stuurde Groen de stalploeg op maandagmorgen aan. Deze ploeg bestaat uit vrijwilligers, mensen met een beperking en mensen die bij ’t Hoefijzer dagbesteding krijgen. De sociaal-maatschappelijk betrokken Groen weet feilloos aan te sluiten bij ieders behoefte en een kwetsbare groep mensen op een passende manier te stimuleren. In de privésfeer is hij een grote en onmisbare steun voor zijn zus voor wie Goosen Groen mantelzorger is. 

Rinka Bouma-Niks

Rinka Bouma sloot zich begin jaren tachtig aan bij wijkvereniging De Vlasakkers in de Indische buurt. Enkele jaren later kwam er het nieuwe wijkcentrum tot stand op een prachtige centrale plek waar iedereen welkom is. Bouma is zeer begaan met de buurt en haar bewoners. Eind jaren tachtig werd zij penningmeester van het wijkcentrum. In de loop der jaren zijn er voor Bouma alleen maar meer activiteiten bijgekomen. Behalve de financiën, organiseert ze ook de bingo. Daarnaast maakt ze zich sterk voor het jaarlijkse kinderreisje en het reisje voor volwassenen. Zij vindt het belangrijk dat er leuke activiteiten worden georganiseerd voor zowel kinderen als ouderen. Met name de activiteiten voor kinderen zijn ontspannend en werken verbindend. Bouma is overal bij aanwezig, of het nu Jeugdland is voor jongeren of bingo voor volwassenen. Ze kijkt waar in de wijk behoefte aan is en speelt daar op in. Zij zorgt voor de sociale cohesie in de buurt: zij slaagt erin mensen bij elkaar te betrekken en partijen met elkaar te verbinden. Zij wordt gerespecteerd en is daardoor voor verschillende instanties een belangrijke sleutelfiguur in de buurt. Ook in andere opzichten is zij tot op de dag van vandaag op 81-jarige leeftijd een onmisbare kracht. 

Henk Huls

Als zeer ervaren, bouwkundig onderlegde en sociaal-maatschappelijk betrokken vrijwilliger staat Huls al ruim veertig jaar mensen met raad en daad bij. Dat doet hij als wijkouderling bij de Protestantse Gemeente Zwolle en bij verschillende bouwgerelateerde projecten. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw was Huls begaan met de hulpbehoevende mensen in Oost Europa achter het ‘IJzeren gordijn’ voor de val van de muur. Hij was betrokken bij menig hulptransport. Later organiseerde hij jongerenreizen waarbij de groep onder leiding van Huls lokaal verbouwingen en opknapbeurten uitvoerden en de handen uit de mouwen staken. Nadat Huls in de jaren negentig zijn opleiding HTS Bouwkunde afrondde, heeft hij zijn bouwkundige kennis niet alleen op professioneel gebied ingezet.Hij draagt onbezoldigd zijn steentje bij aan bouwkundige vraagstukken voor de kerk en minder daadkrachtige stichtingen. Met zijn veertig jaar lange ervaring in het maken van bouwkostenramingen is Huls een gerespecteerd lid van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK). Vanuit de NVBK was hij vanaf het eerste uur betrokken bij het opzetten van de Coöperatie Bouwprojecteconomie die kennis deelt voor de verduurzaming van bouwprojecten. Ook werkte hij mee aan de ontwikkeling van een objectieve rekentool die de impact van de levenscyclus van een gebouw op het milieu berekent. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging is Huls zeer begaan met het kerkelijk leven in Zwolle. Als lid van de Hervormde Kerk op Gereformeerde grondslag is hij al zo’n vijftig jaar betrokken bij het kerkenwerk. Jarenlang was hij actief als voorzitter van de jeugdvereniging, als ouderling en als scriba. Verder was hij onder andere lid van het bestuur van het Gezina Metselaarfonds en had hij zitting in het bestuur van de Stichting Hervormde Gemeente-opbouw Zwolle. 

Hannah Smit

Hannah Smit was al op haar zestiende werkzaam bij het Pedologisch Instituut in Amsterdam voor hulp aan kinderen met ingewikkelde leer-, gedrags- of emotionele problemen. Later maakte zij zich sterk voor de realisatie van een Blijf van mijn Lijf huis in Alkmaar en Zwolle. Ook buiten haar werk in de zorg deed ze vrijwilligerswerk en ving ze geregeld een pleegzoon op van mensen die het nodig hadden eens even ‘uit de zorg’ te zijn. Haar voormalig werkgever Trias Jeudzorg in Nijverdal was actief voor projecten in Roemenië waar kindertehuizen op last van de EU werden gesloten en kinderen in pleeggezinnen werden geplaatst. Smit solliciteerde met succes op de functie van projectmedewerker bij de Nederlandse stichting ‘Buná Ziua, kinderen in Roemenië’. Vanaf 2001 werkte zij op basis van onbetaald verlof mee aan het in kaart brengen van ontwikkelpunten voor de pleegzorg. Het onderzoek leverde materiaal op voor de aanvraag van een mogelijk vervolgproject in de oostelijke regio Vaslui. Smit was in maart 2003 medeoprichter van de Roemeense stichting ‘Noi si Voi’ (Wij en jullie) voor jongeren met een verstandelijk handicap. Tehuisjongeren die zodra ze achttien werden veelal gedoemd waren samen met psychiatrische patiënten en daklozen in desolate psychiatrische inrichtingen te wonen met nauwelijks tot geen dagactiviteiten. Smit kon in het werk voor de stichting al haar idealisme, kennis en ervaring kwijt. Ze wist jongeren toekomst te bieden via mentorfamilies, pleegzorg voor volwassenen en begeleid wonen in Vaslui. De Nederlandse stichting bestaat tot op heden (www.noisivoi.nl). Smit was ook daarvan aanvankelijk jarenlang voorzitter. De laatste jaren is zij actief als fondswerver. Nog steeds investeert Smit in Roemenië en Nederland veel van haar vrije tijd in het welzijn van jong volwassenen met een verstandelijk beperking, door de realisatie van vitale projecten in hun directe leefomgeving. Binnen de gemeenschap in Roemenië is zij voor velen van jong tot oud de constante en verbindende factor. 

Sander Dol

Sander Dol is een horecaondernemer met een passie voor cultuur. In zijn restaurants in Zwolle trekt hij in de loop van de jaren alle creatieve registers open. Van de Eetkamer van Zwolle - met mediterrane keuken en ruimte voor kunst - en het vernieuwende concept van Xanders Bazaar in het historische Hopmanshuis tot het huidige theaterrestaurant Koperen Kees: Sander Dol is een creatieve ondernemer die zijn nek durft uit te steken en steeds op zoek is naar nieuwe uitdagingen. De combinatie van cultuur, ontspanning en goede catering blijkt een gat in de markt. Het leidde onder andere tot de formule van het Thorbeckegrachtfestival, ruim acht jaar lang een begrip in Zwolle. Recent zette hij het concept ‘Winters Zwolle’ op, dat in korte tijd ook grote bezoekersaantallen oplevert van binnen en buiten de stad. De door hem geïnitieerde festivals, evenementen, voorstellingen en andere culturele projecten zijn verankerd in het culturele aanbod van Zwolle en kunnen rekenen op grote belangstelling. Zo is hij onder andere de grondlegger van het huidige Stadsfestival dat in 2009 begon als het Thorbeckegrachtfestival met een uitgebalanceerde mix van nationaal en lokaal talent. Het evenement werd behalve een muziekfestival ook de eerste Zwolse Uit Markt. Dol zocht daarvoor de samenwerking met Zwolse Theaters, poppodium Hedon en Conservatorium ArtEZ. In 2016 treedt Sander Dol toe tot het bestuur van de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ). Met het bredere aanbod komen meer ondernemers aan bod en trekken de evenementen een breder publiek van binnen en (ver) buiten Zwolle. Dol speelt ook een belangrijke rol in het Zwolse carnaval. Met zijn humor en creativiteit, respect voor traditie en oog voor vernieuwing is hij een aanwinst voor CV De Eileuvers, de grootste carnavalsvereniging van Zwolle en grondlegger van het carnaval in de stad. Ook het alom gewaardeerde carnavalsconcert zet hij met nieuw elan voort. In 2019 is Sander Dol benoemd tot voorzitter van de jubileumcommissie van de Eileuvers. Het is zijn missie het 66-jarig bestaan van de vereniging in 2023 tot een geslaagd evenement voor jong en oud in de hele stad te maken.