Afbeelding
Foto: Stefan Verkerk

Overheidsorganisaties houden gezamenlijke controle op de Marslanden

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Verschillende overheidsdiensten hielden dinsdag een gezamenlijke controle in het kader van de aanpak van ondermijning. Tachtig medewerkers van de gemeente, Omgevingsdienst IJsselland, politie, UWV, Belastingdienst, Douane, OM en RIEC Oost-Nederland bezochten meerdere locaties, onder andere op bedrijventerrein Marslanden. De controle werd gehouden naar aanleiding van verschillende signalen van mogelijke ondermijnende activiteiten.

“Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat het beste kan worden aangepakt door als overheid zo veel mogelijk gezamenlijk op te treden”, meldt de gemeente Zwolle. “Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van bedrijven of dienstverleners om hun criminele activiteiten te maskeren of zwart geld wit te wassen. De overheid richt zich daarom niet alleen op criminelen, maar ook op bedrijven die daar mogelijk bewust of onbewust aan bijdragen.”

Grondig

Om ondermijning te voorkomen, voeren overheidspartners regelmatig gezamenlijk controles uit. Omdat de bevoegdheden van de overheidsdiensten elkaar aanvullen, kunnen locaties grondiger worden gecontroleerd. De organisaties controleren bijvoorbeeld op vergunningen, op naleving van milieuregels, op accijnzen, op verschillenden vormen van (uitkerings)fraude en op gebruik van panden. Burgemeester Peter Snijders is tevreden over de gezamenlijke controles: “Vandaag werken we met zijn allen samen in een breed onderzoek naar verdachte activiteiten op bedrijventerrein Marslanden. Door als overheden samen op te trekken in het onderzoek en de controles, zien we verbanden en krijgen we beter zicht op mogelijk ondermijnende activiteiten van de betrokken ondernemers. Samen zien we meer dan ieder afzonderlijk en kunnen we ondermijning in Zwolle efficiënter aanpakken.”

Resultaten

De overheidsdiensten verzamelden dinsdag veel informatie, waardoor er nu een beter beeld is van de activiteiten op de onderzochte locaties. Een aantal signalen wordt nader onderzocht. Zo nam de Belastingdienst van een aantal bedrijven de administratie in beslag voor nader onderzoek. Reden hiervoor was onder andere dat de Belastingdienst op een aantal locaties personeelsleden aantrof die niet in de loonadministratie zijn opgenomen. De Omgevingsdienst IJsselland geeft aan dat er van een aantal locaties geen melding van milieuactiviteiten (autoherstelbedrijven) is gedaan. Er dient nog nader onderzoek gedaan te worden naar een aantal milieuaspecten, zoals vloeistofdichte voorzieningen en de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen zoals accu’s en afgewerkte olie/benzine.

Heling

De politie heeft vandaag bij verschillende bedrijven de administratie in beslag genomen omdat er een vermoeden is van kilometertellerfraude. In één van de panden trof de politie een gestolen voertuig aan. Er is één verdachte aangehouden voor heling. De douane heeft gecontroleerd op de herkomst van frisdranken, bier en wijn om te kijken of bij invoer in Nederland de accijnzen werden betaald. Hiervoor is nog vervolgonderzoek nodig. Het UWV heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke uitkeringsfraude door één van de aanwezigen bij één van de gecontroleerde bedrijven.

Flyers

De gemeente Zwolle heeft door de controle meer zicht gekregen op de bedrijven die zijn gevestigd op de gecontroleerde adressen. Ook werd een barinrichting aangetroffen die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft daarnaast flyers verspreid onder omringende bedrijven om ondernemers bewust te maken van signalen van ondermijning.

Onraad

“Een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft”, aldus de gemeente. Iedereen kan daaraan volgens haar een bijdrage leveren. Wie onraad ziet, hoort of ruikt wordt gevraagd dit te melden. Ook als men iets opmerkt dat ‘te mooi lijkt om waar te zijn’. Dan is het dat vaak ook, volgens de gemeente. Wie deze verdachte situaties opmerkt, wordt verzocht 112 te bellen als men vindt dat er direct politie moet komen en 0900-8844 als er geen spoed is maar de melder wel graag de politie wil spreken. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Dijkexpeditie onthult toekomstplannen voor bescherming van de IJsseldijk Algemeen 1 dec., 16:28
Afbeelding
Hogeschool Windesheim viert 1-jarig bestaan ChatGPT met lancering Community of Practice voor generative AI en Windesheim.AI app Algemeen 1 dec., 15:44
Afbeelding
Advents-Kerst concert door CRK Voices Nieuws Ingezonden 1 dec., 13:43