Afbeelding
Eigen foto

Minima Zwolle krijgen ‘Verzekering op maat’

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De gemeente Zwolle meldt het belangrijk te vinden dat inwoners ondanks een laag inkomen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze zorgt daarom voor financiële ondersteuning voor een zorgverzekering die past bij hun eigen situatie en biedt per 1 januari 2022 de ‘Verzekering op maat’ aan.

Inwoners met een laag inkomen krijgen ondersteuning van de gemeente bij het vinden van een zorgverzekering die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte. Zo wordt alleen betaald voor de zorg die nodig is. Ook krijgen inwoners financiële tegemoetkoming voor hoge zorgkosten en een financiële tegemoetkoming om het eigen risico te betalen. De groep die een beroep kan doen op deze regeling wordt groter, aldus de gemeente.

Korting
Momenteel biedt de gemeente minima, chronisch zieken en mensen met een beperking de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Hoewel zij hiermee korting krijgen op hun verzekering, blijven zorgkosten een grote belasting op het huishoudinkomen en past de verzekering niet altijd bij de individuele situatie. Met name mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten komen hierdoor voor financiële uitdagingen te staan. Ook zijn zorgverzekeraars steeds minder geneigd om een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Dat is dus niet toekomstbestendig.

Keuzehulp

Met de Verzekering op maat brengt de gemeente hier verandering in. Inwoners met een laag inkomen krijgen elk najaar keuzehulp bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Hierdoor kunnen zij een polis afsluiten die aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoefte. Zo betalen inwoners alleen voor de zorg die zij werkelijk nodig hebben. Onderdeel van de nieuwe zorgkostenregeling is dat de gemeente deels meebetaalt aan het verbruikte eigen risico. Ook krijgen chronisch zieken en mensen met een laag inkomen nog steeds een vergoeding voor hoge zorgkosten.

Inkomensgrens

Gelijktijdig met de invoer van de Verzekering op maat verhoogt de gemeente de inkomensgrens, zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling. Momenteel kunnen inwoners met een laag inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum een collectieve zorgverzekering afsluiten. Voor de Verzekering op maat geldt straks 130 procent van het sociaal mininum.


Informeren

Inwoners die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering worden eind augustus persoonlijk geïnformeerd over de Verzekering op maat. Hierdoor wordt het mogelijk een zorgverzekering af te sluiten vóór 1 januari 2022. Ook zoekt de gemeente dit najaar contact met inwoners met een laag inkomen, chronisch zieken en inwoners met een beperking, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de persoonlijke begeleiding.

Op 25 mei heeft het college ingestemd met het voorstel. De Participatieraad is om advies gevraagd en heeft positief gereageerd. In juni 2021 wordt het voorstel Verzekering op maat voorgelegd aan de gemeenteraad.

Afbeelding
Night Music & Painting in de Vrije ruimte tijdens het festival Hanze in de nacht 2023. Ingezonden 2 okt., 17:37
Afbeelding
VVD wil snelle oplossing gevaarlijke verkeerssituatie rotonde Rijnlaan/Eemlaan Algemeen 2 okt., 14:47
Afbeelding
Eigentijdse Groeten uit Zwolle te zien in Academiehuis Algemeen 2 okt., 12:54