Afbeelding
Stock

Zwolle start met woonpilot voor jonge statushouders vanwege oververhitte woningmarkt

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Er is volgens de gemeente veel vraag naar woningen in Zwolle. Daarom start de gemeente een pilot voor jonge statushouders die op de wachtlijst staan voor een woning. Jongeren die daarvoor in aanmerking komen, kunnen straks onder begeleiding met twee tot vier personen een eengezinswoning delen. Voor de pilot worden maximaal negen woningen, verdeeld over Zwolle, beschikbaar gesteld. 

Alle gemeente in Nederland moeten ieder jaar een aantal statushouders een woning bieden. In de eerste helft van 2020 lag dit aantal op 40 en in de eerste helft van 2021 gaat het om 99 personen. Veel jonge statushouders wachten op een geschikte woonplek vanuit het AZC. De gemeente vertelt: “Zij kunnen pas echt goed beginnen met hun integratie in de samenleving als zij zich definitief in een gemeente hebben gevestigd. Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt onverminderd hoog. Er zijn dus andere oplossingen nodig om hen een thuis te bieden en aan de taakstelling van de landelijke overheid te kunnen voldoen. In andere gemeenten in Nederland wordt het ‘delen van een woning’ al langer met succes toegepast. De ervaring leert dat het samen wonen voor de jongeren kan zorgen voor een goede start in Nederland en het voorkomen van bepaalde problemen, bijvoorbeeld rondom financiën. Zwolle wil hier nu ook ervaring op gaan doen.” 
Aan de pilot worden verschillende voorwaarden gesteld, zowel voor de leefbaarheid in de wijk als het welzijn van de jonge statushouders. Zo wordt er vooraf gekeken of de statushouders geschikt zijn om samen een huis te delen. Ook wordt er gekeken naar de groepssamenstelling in het huis. Daarnaast wordt er gekeken naar de grootte van het huis en zo bepaald of er twee, drie of vier personen kunnen wonen. De jongeren worden intensief begeleid en gecoacht door stichting Voor Elkaar Zwolle.
Er worden maximaal 9 woningen voor de pilot beschikbaar gesteld, verdeeld over de Zwolse wijken. Per wijk worden er maximaal 3 huizen voor de pilot ingezet. De pilot is afgestemd met de woningcorporaties en huurdersverenigingen.
Over twee jaar wordt de pilot geëvalueerd en wordt besloten of de pilot een vervolg krijgt.

Nick de Vries

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 14 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 19 uur geleden