Gemeente voelt toenemende druk door huisvesting statushouders

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Erik-Jan Berends) ZWOLLE ? ?Zwolle heeft altijd het vereiste huisvestingsresultaat behaald, maar de druk neemt toe?, zegt wethouder Nelleke Vedelaar. Reden voor haar om te kijken naar oplossingen om met name de sterke groei van statushouders te kunnen oplossen.

Van de grote vluchtelingenstroom die nu op gang is gekomen, verwacht de wethouder dat de meesten een verblijfstatus zullen krijgen. ?Het Rijk verplicht gemeenten om een bepaald percentage van deze mensen te huisvesten. In Zwolle zien we het niet alleen als ?moeten', maar ook als onze verantwoordelijkheid.? Jaarlijks verwisselen volgens haar zo'n tweeduizend sociale huurwoningen in de stad van bewoners. Zo'n vijf procent gaat naar statushouders. Vedelaar: ?Die krijgen voorrang, maar hebben geen keuzevrijheid.?

De druk op de woningmarkt is volgens de wethouder afgenomen en de komende jaren worden versneld driehonderd woningen gebouwd. ?De toenemende instroom van statushouders zorgt echter voor een grotere druk, dus ook op ons. We onderzoeken nu nieuwe mogelijkheden, waaronder het gebruik van leegstaande kantoorpanden. Verder kijken we verder naar ondersteuning van de statushouders, vooral gericht op het krijgen van werk.?

Vedelaar vertelt dat de gemeente komend halfjaar nog zo'n tachtig statushouders moet huisvesten. ?Van die tachtig staat de helft nog op de wachtlijst. Gezien de samenstelling moeten we daarvoor nog zo'n twintig woningen vinden.? De gemeente ondervindt bij de toewijzing enkele problemen. Zo hebben jongeren onder de 23 jaar geen recht op huurtoeslag, is het huisvesten van grote gezinnen een probleem, als ook de grote stroom huidige vluchtelingen en het beroep op de bijzondere bijstand en de Wmo.

Om mensen toch aan een woning te helpen, werkt de gemeente momenteel aan oplossingen. Vedelaar: ?We hebben onder meer een speciaal transitieteam leegstand in het leven geroepen die met vastgoedeigenaren in gesprek gaat. Verder kijken we met zorgpartijen naar leegstaande zorginstellingen en bekijken we of het mogelijk is meerdere alleenstaanden in één woning te laten wonen.?

Ondertussen worden er ook gesprekken gevoerd met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor opening van een asielzoekerscentrum in Zwolle. Waar dat zou moeten komen, kon de wethouder nog niet zeggen.