Still uit de video.
Still uit de video.

Regio Zwolle biedt zich aan als dé experimenteerregio voor Nederland

· leestijd 2 minuten Algemeen

Zwolle - ‘Regio Zwolle zoekt een ministersploeg die met ons samen wil werken aan de brede welvaart van Nederland. Vanuit een nieuw regeerakkoord met oog en oor voor de regio. Een kabinet die het aandurft landelijk beleid toe te spitsen op regionale verschillen. Om meer impact te maken in het belang van inwoners en ondernemers’. 

Dat staat te lezen in het kabinetsaanbod dat Regio Zwolle heeft aangeboden aan de informateur Mariette Hamer en de fractievoorzitters. Het is voor het eerst dat Regio Zwolle een kabinetsaanbod heeft opgesteld met wat de regio biedt en vraagt aan Den Haag. Uniek is ook de korte video met ‘spoken word’ dat de grote verscheidenheid en onderscheidende kracht van de regio benadrukt.

Regiovoorzitter Peter Snijders: “Nederland staat de komende vier jaar voor grote opgaven: een duurzaam economisch herstel na de coronacrisis, de klimaatopgave, de verstedelijking, de energie- en landbouwtransitie, het stikstofvraagstuk en baanzekerheid. Regio Zwolle boekt goede resultaten op deze thema’s en we bieden ons aan als dé ideale experimenteerregio om samen met het Rijk aan de slag te gaan met de toekomst van het hele land. Regio Zwolle is Nederland in het klein. Wat hier lukt, werkt volgens ons ook in andere delen van het land en dat onderstrepen we in ons aanbod aan het nieuwe kabinet.”

Regionale crisis- en herstelaanpak

Een van de onderwerpen in het kabinetsaanbod is de regionale crisis- en herstelaanpak. Regio Zwolle is vorig jaar - gelijk aan het begin van de coronacrisis - gestart met de Regio Zwolle Brigade. Dit initiatief is succesvol opgepakt door overheid en ondernemers met een vraaggerichte herstel- en crisisaanpak voor ondernemers en is ook landelijk uit te rollen. Tegelijk zijn er in de regio veel ondernemers die het lastig hebben en ook gemeenten ervaren de financiële impact van corona. Geld van het Rijk om de gemeentefinanciën op orde te brengen is daarom cruciaal.

Menselijke maat

Regio Zwolle is een regio die de menselijke maat voorop stelt in het belang van inwoners en ondernemers. “We werken met onze partners zoveel mogelijk grensontkennend en we vragen van het nieuwe kabinet om zich in te zetten op het verminderen of wegnemen van ‘hinderlijke’ schotten tussen organisaties en budgetten. We zien bijvoorbeeld dat er afgelopen jaren tientallen regelingen, potjes en budgetten zijn gecreëerd voor leven lang ontwikkelen. Deze zijn verdeeld naar sectoren of doelgroepen. Mensen verdwalen in het scholingswoud terwijl snel schakelen juist belangrijk is om mensen van werk naar werk te begeleiden zonder dat ze - tijdelijk - afhankelijk zijn van een uitkering”, aldus Snijders. “Denk niet in systemen, maar in oplossingen en bied ruimte en regelvrijheid om regionaal te experimenteren. We bieden ons graag aan als proeftuin.”

Woningbouw

Wat ook wordt benadrukt in het kabinetsaanbod is de bijdrage van de regio aan het oplossen van het woningtekort. Het nieuwe kabinet staat aan de lat om de komende tien jaar 1 miljoen woningen te bouwen en hun duurzaamheid te verbeteren. Jongeren komen steeds moeilijker aan een woning. 

Snijders: “Het landelijke woningtekort is niet meer alleen in de Randstad op te lossen. Iedere ingreep in de Randstad kost een veelvoud van een investering in Regio Zwolle. De ruimte van Nederland slim benutten, is de ruimte van Regio Zwolle beter benutten. Dat doen we ook nog eens waterrobuust en klimaatbestendig in plaats van alleen maar bij te bouwen. Zo dragen we bij aan de woningbouwopgave én het dichterbij brengen van de klimaatdoelen van Parijs. Regio Zwolle is dan ook dé plek waar wordt ingezet op klimaatadaptatie. Hiermee bouwen we als Regio Zwolle de delta van de toekomst.”

Investeringen

Regio Zwolle is momenteel bezig om een investeringsagenda op te stellen. Twee grote investeringsprojecten in de regio zijn Spoorzone Regio Zwolle (170 miljoen euro) en Port of Zwolle (260 miljoen euro). Goed voor duizenden banen in de regio. De impact is van grote betekenis voor het hele land en omliggende landen. In het kabinetsaanbod wordt het Rijk expliciet gevraagd om hierin mee te investeren. Een belangrijk speerpunt is de opwaardering van de spoorlijn tussen Zwolle, Twente en bestemmingen in Duitsland.

Spoken word

Regio Zwolle heeft als doel om de vierde economische topregio te zijn in 2030 met oog voor de brede welvaart. “Want we geloven dat groeien altijd gaat om balans en kwaliteit. Alleen samen kunnen we dat evenwicht bewaren en de toekomst vormgeven. Dat hebben we op poëtische wijze in beeld gebracht in onze video met prachtige beelden uit alle hoeken van de regio”, aldus de regiovoorzitter. De brief aan het kabinet is te vinden op regiozwolle.info

De video staat zowel op deze site als op https://www.youtube.com/watch?v=VYgemfZx-AU.

Afbeelding
Regien Courtz neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan Jos Lippmann Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Afscheid met een 'gouden randje' van een trouwe klant bij Autobedrijf Bert Wieten Partnerbijdrages 6 uur geleden
Afbeelding
Waterleiding springt in Celestraat; wateroverlast in verschillende straten in Assendorp 112 16 uur geleden

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.