Afbeelding

Ruim 4 ton voor Stinspark uit Erfgoed Deal

· leestijd 2 minuten Algemeen

Zwolle - Het Stinspark, het enige archeologische rijksmonument van Zwolle waar 600 jaar geleden kasteel Voorst stond, wordt weer een aantrekkelijke plek. Het wat saaie groene grasveld in de wijk Westenholte wordt omgetoverd tot een plek waar je kunt recreëren, sporten, ontmoeten en waar de rijke historie weer zichtbaar wordt. 

Wijkvereniging WVF, Stichting Stinspark van Voorst tot Verder, gemeente Zwolle en diverse partners waaronder de provincie en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed hebben de handen ineen geslagen om het park haar (historische) waarde terug te geven. Het Rijk ziet de potentie van het park ook en heeft het initiatief deze week beloond met een bijdrage van 433.514 euro uit de Erfgoed Deal.

Samen waarde toevoegen

Het idee om het Stinspark beter te benutten voor de wijk, de stad en de regio is een burgerinitiatief van de Wijkvereniging WVF, dat wordt uitgevoerd door de Stichting Stinspark. De initiatiefnemers willen deze bijzondere plek nieuw leven inblazen door de historie van de plek weer zichtbaar en voelbaar te maken. Dit sluit aan bij gemeentelijke opgaves zoals het groener en gezonder maken van de groeiende stad. Stichting Stinspark is zeer erkentelijk voor de samenwerking en enthousiasme van de medewerkers van gemeente, Rijksdienst en provincie.

Met de herinrichting van het park worden ontmoetingen van bewoners gestimuleerd en bezoekers uitgenodigd tot ontdekking. Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort hebben een ontwerp gemaakt dat is gebaseerd op de resultaten van archeologisch onderzoek. Het ontwerp bestaat uit een buitengracht die ook als extra waterberging dient, een parkschil, een droge gracht voor onder andere evenementen en een burchteiland met voorburcht en hoofdburcht. Op de hoofdburcht komt het kasteel in een hedendaags ontwerp.

Ontwerp nationaal erkend

In 2021 is het ontwerp ingediend als project voor de Erfgoed Deal van het Rijk. In de Erfgoed Deal worden projecten gehonoreerd die de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke groei en krimp combineren met erfgoed. 

“Het projectplan ’Stinspark Zwolle’, het realiseren van een park waar erfgoed en klimaat samenkomen, laat een ambitie zien waar nieuwbouw, verstedelijking en een stadspark samenkomen in een goed ontwerp”, aldus de beoordeling van de aanvraag. 

De bijdrage vanuit de Erfgoed Deal vormt een belangrijk onderdeel van de totale begroting. Andere bijdragen komen van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel. Ook zullen fondsen worden aangeschreven.

Ontzettend blij

Monique Schuttenbeld, wethouder Erfgoed gemeente Zwolle: “Wij zijn allemaal ontzettend blij met de bijdrage die ons vanuit de Erfgoed Deal is toegekend voor het Stinspark. Onze droom om deze bijzondere plek haar historische betekenis terug te geven komt weer een stap dichterbij. Bezoekers kunnen hier straks de geschiedenis van kasteel Voorst op een eigentijdse manier herbeleven. Ook stadsmuseum ANNO neemt de geschiedenis van kasteel Voorst mee in het aanbod. Daarmee worden nieuwe verbindingen gelegd. Verbindingen waarmee we nog meer waarde toevoegen aan onze mooie stad!”

Ook Roy de Witte, gedeputeerde Erfgoed provincie Overijssel, is enthousiast: “Het Stinspark is een prachtig voorbeeld van hoe je erfgoed kunt benutten. Het park doet straks recht aan zijn boeiende geschiedenis en biedt tegelijkertijd natuur, ruimte om te spelen en een plek om te bewegen en ontmoeten. Een mooi voorbeeld van hoe erfgoed leefgoed kan worden.”

Geschiedenis biedt kansen 

Het Stinspark is het enige archeologisch rijksmonument in Zwolle. Hier stond ruim 600 jaar geleden het kasteel Voorst. De heren van Voorst hebben in de 14e eeuw een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Zwolle en omstreken. 

In 1362 is het kasteel vernietigd. Sindsdien is er bovengronds niets meer te zien van wat er naar deze roemruchte historie verwijst. Ondergronds zijn de restanten van het kasteel nog wel aanwezig. Door in de plannen voor de herinrichting de relatie te leggen met de historie van de plek bleek het initiatief vanuit de wijk veel meer potentie te hebben dan aanvankelijk gedacht. Stichting Stinspark is er van overtuigd dat hiermee een plaats van cultuurhistorie een plaats kan worden met een toekomst voor cultuur.

Afbeelding
Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 15 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 20 uur geleden