Afbeelding
Foto: Ben Vulkers

Plannen Zwarte Waterzone aangescherpt

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zwolle - Gebiedsontwikkelaars BEMOG Projektontwikkeling en BPD (Bouwfonds Property Development) zetten de puntjes op de i van de plannen voor de Zwarte Waterzone. Deze zomer zouden de plannen voor dit gebied klaar zijn. Omdat de ontwikkelaars de plannen aanpassen, onder meer naar aanleiding van de feedback tijdens de inloopavonden, kost dit extra tijd. Omwonenden en andere betrokkenen ontvangen dit jaar informatie over de plannen en het vervolg. 

Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone worden de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en ontspannen. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water.

Vernieuwde versie plannen

Rond de ontwikkelingen Zwarte Waterzone is het een tijd stil geweest. Achter de schermen is door de ontwikkelaars gewerkt aan een vernieuwde versie van de plannen. De gebiedsvisie voor het buitendijkse plan, die door de gemeenteraad in januari 2019 is vastgesteld, werken de ontwikkelende partijen nu uit in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Hierin staat bijvoorbeeld welke woningen, gebouwen en voorzieningen er in het gebied komen. Ook staat in dit plan wat deze ontwikkeling betekent voor verkeer, natuur, parkeren en openbare ruimte. Verder wordt gekeken hoe de woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor inwoners.

Eind vorig jaar deelden BEMOG en BPD de eerste versie van het plan, onder meer met de buurt en geïnteresseerden. Hierop kwamen zowel positieve als kritische reacties. De zorgen gingen onder andere over de hoogte van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water, en het parkeren in de wijk.

Verbeteringen en onderzoeken

BEMOG en BPD zijn met de feedback aan de slag gegaan en hebben extra onderzoeken gedaan. Onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor kost het extra tijd voordat de vernieuwde versie van het plan klaar is. Het nieuwe ontwerp is opener: er zijn meer open plekken en meer doorkijkjes naar het water. Ook is de hoogte van een van de appartementengebouwen aangepast en het gebouw slanker geworden. Met de Zwarte Waterzone krijgen bewoners van Holtenbroek er een groene verblijfsruimte bij waar ze in de toekomst kunnen wandelen en ontspannen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle beoordeelt de bijgestelde plannen, de gemeenteraad neemt er uiteindelijk een besluit over. In het tweede kwartaal van 2021 krijgt de gemeenteraad het plan voorgelegd. 

Voor die tijd worden alle geïnteresseerden en belanghebbenden geïnformeerd. Op www.zwolle.nl/zwartewaterzone is informatie te vinden. Ook hebben de ontwikkelaars de website www.zwartewaterzone.nl vernieuwd. 

Voor het eind van het jaar ontvangen omwonenden en de deelnemers van de oeverateliers informatie over de plannen en het vervolg. Begin volgend jaar organiseren BEMOG en BPD een (digitale) bijeenkomst over de ontwikkelingen in de Zwarte Waterzone.

Afbeelding

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.