Drie sluizen rond Zwolle trekken winterjas aan

Algemeen

Zwolle - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) plaatst vandaag, donderdag, schotbalken in drie sluizen rond Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven. Begin april, aan het einde van het stormseizoen, worden de schotbalken weer verwijderd.

Het gaat om de Katerveersluis (Zwolle), Rademakerszijl (Zwolle) en Nieuwe Verlaat (Berkum). De schotbalken die bij deze sluizen worden geplaatst, zijn een tijdelijk beschermmiddel. Ze worden voor de sluis geplaatst en vangen daardoor als eerste (hoog)water op van de IJssel en de Vecht.

Met de winter in aantocht, neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. De schotbalken beschermen de sluis in de winterperiode tegen hoogwater, drijfvuil en ijsvorming. Zodra de schotbalken zijn geplaatst, kunnen bootjes en schepen geen gebruik meer maken van de sluis. Dit kan weer vanaf begin april 2021, zodra de schotbalken zijn verwijderd.

Voordat de schotbalken geplaatst worden, maakt een duikbedrijf de bodem van de sluis schoon. Hier kan zand, slib of rommel liggen. Dit kan problemen geven bij het plaatsen van de schotbalken. Ook vindt er een onderwaterinspectie plaats om te kijken of de bouw en constructie van de sluis nog goed is.