Afbeelding
Foto: Eigen foto

Deelscooters leiden tot irritatie in Zwolle

Algemeen

ZWOLLE – Her en der geparkeerde deelscooters van Go Sharing leiden tot irritaties bij veel Zwollenaren. De gemeente Zwolle meldt bezig te zijn met beleid voor deelmobiliteit, waarin onder meer gebieden worden aangewezen waar de scooters niet achtergelaten mogen worden.

De redactie van de Swollenaer komt na diverse pogingen niet in contact met Go Sharing. In een informatienota voor de gemeenteraad schrijft wethouder Ed Anker – op dat moment vervanger van wethouder William Dogger - op 1 juli dat de gemeente grip wil houden op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. 

Conclusie

“Dit betekent dat we kaders en regels willen verbinden aan het aanbieden en gebruik van deelscooters in Zwolle. De belangrijkste conclusie is dat op dit moment met name overlast wordt ervaren rondom verkeerd/ hinderlijk gestalde deelscooters in de openbare ruimte. Go Sharing herkent dit beeld. Het bedrijf geeft daarbij aan dat dit niet ongewoon is voor de opstartfase. Door extra controle en een belonings- en bestraffingssysteem wil Go Sharing ongewenste plaatsing van deelscooters de komende tijd tegengaan.” Hoe ver het daarmee staat, is onduidelijk omdat het bedrijf vooralsnog niet op vragen van weekblad de Swollenaer reageert.

Ervaringen

Goede of slechte ervaringen met de deelscooters? Mail naar
redactie.swollenaer@brugmedia.nl. Dan besteden we er mogelijk in een vervolgverhaal meer aandacht aan.