Afbeelding
Foto: Eigen foto

Regio Zwolle wil met Groei Vooruit iedereen een kans geven op de arbeidsmarkt

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends) ZWOLLE – Regio Zwolle is de licht bestuurlijke samenwerking van ondernemers, onderwijs, werkgevers- en werknemersverenigingen, UWV en overheden. Tweeëntwintig gemeenten uit vier provincies zijn erbij aangesloten. Eén van de zaken waarvoor de partners zich inzetten, is de arbeidsmarkt die op dit moment heel krap is.

Er is sprake van een disbalans, volgens René de Heer, Arbeidsmarktregio Zwolle voorzitter en wethouder van de gemeente Zwolle. “De werkloosheid stijgt niet verder en de vraag naar personeel neemt toe. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Dat is onder meer te zien aan het laagste aantal WW-uitkering sinds 2008. Dit menselijk kapitaal is de ruggengraat van Regio Zwolle. Om groeikansen voor de regio te kunnen benutten en uitdagingen nu en in de toekomst aan te kunnen, zijn voldoende en geschikte werknemers nodig die beschikken over de vaardigheden en flexibiliteit om te kunnen omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het van belang dat iedereen de kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt.”

Advies

Met het initiatief Groei Vooruit wil Regio Zwolle werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen in Regio Zwolle de mogelijkheid bieden om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. De deelnemers aan Groei Vooruit krijgen kosteloos advies over omscholing, bijscholing en persoonlijke loopbaancoaching. Mensen die willen doorgroeien of elders aan het werk willen in de eigen of een andere sector, kunnen er terecht. Ook ondersteunt Groei Vooruit mensen die geen werk hebben om weer aan de slag te gaan.

Doelgroep

“De doelgroep van Groei Vooruit zijn mensen van 18 tot 67 jaar; we zien dat de verdeling ook over deze groep zit”, vertelt woordvoerder Sandra Oldengarm. “De vragen verschillen per persoon, niet zo zeer per leeftijdscategorie. Zowel een starter op de arbeidsmarkt als mensen die al stappen hebben gezet, melden zich voor loopbaanadvies of scholing. Door gericht jongeren te benaderen hebben wij in 2021 ook deze groep kunnen bereiken en kunnen ondersteunen.”

Sectoren

Opvallend is volgens haar dat zich meer vrouwen dan mannen melden. Oldengarm: “Dit is nog niet onderzocht, maar wij vermoeden dat vrouwen meer getroffen zijn door de coronacrisis. De aanmeldingen komen verder uit verschillende sectoren en ook een groep is werkloos op het moment van aanmelden. Omscholing is het meest populair naar zorg & welzijn maar ook transport & logistiek en onderwijs zien wij veel.” Voor velen is het volgens haar lastig uit te vinden hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en scholen. “Niet iedereen weet de juiste weg er naar toe te vinden. Een knelpunt om te beginnen met scholing zijn voor veel mensen de kosten. Wij nemen deze zorgen weg met scholingsvouchers en door samen naar subsidies te kijken.”

Vraag

De meeste vraag zit bij de bouw, installatie en techniek, transport en logistiek, schoonmaak, zorg, ict & e-commerce, veiligheid, financieel en juridisch en onderwijs. Nieuwe beroepen in de lijst bevinden zich in de horeca (restaurantkoks en medewerkers bediening), detailhandel (verkoopmedewerkers elektronica en bouwmarkten) maar ook in de bouw (betontechnologen), industrie (assemblagemedewerkers en –monteurs, orderbegeleiders en (bio)chemisch en microbiologisch analisten) en zorg (opticiens en audiciens) (bron: UWV).

Perspectief

Met Groei Vooruit wil Regio Zwolle inwoners perspectief bieden op werk en (loopbaan)ontwikkeling. Ze maakt daarvoor gebruik van een Regionaal Mobiliteits- en Actieteam. Dat zijn (loopbaan)professionals van zowel publieke als private partijen. Groei Vooruit ondersteunt daarmee kosteloos werknemers, zzp-ers en werkzoekenden die aan het werk zijn, waren of willen, in de kortste route naar werk. Hiertoe krijgt iedere inwoner een loopbaangesprek, toegang tot meerdere instrumenten en een scholingsvoucher. Tevens is er een aanpak specifiek voor jongeren: aanpak Jeugd & Werk.

Kansen

“Inwoners of werknemers van onze gemeentes krijgen hiermee alle kansen om op een gunstige wijze voor loopbaancoaching, bijscholing of omscholing te kiezen. Zeker gezien de gevolgen van de coronacrisis hopen we dat met deze mogelijkheid veel mensen blijvend aan het werk kunnen”, aldus De Heer. Er hebben zich inmiddels ruim 2.750 inwoners gemeld die bij Groei Vooruit zijn of worden ondersteund. Vanuit Zwolle hebben zich zo’n negenhonderd mensen zich aangemeld.

Zie voor meer informatie
www.groeivooruit.nl.

In weekblad de Swollenaer van volgende week zit een bijlage ‘Werken aan werk’ met veel informatie voor mensen die werk zoeken.

Afbeelding