Afbeelding
Eigen foto

UWV zoekt oplossingen voor grote personeelstekorten

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het aantal WW-uitkeringen daalde in oktober verder in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord, net als de maanden daarvoor. Door deze afname – en de toename van vacatures – komen veel werkgevers nu nog moeilijker aan personeel dan vóór corona. 

Dit blijkt ook uit Regio in Beeld, een jaarlijkse publicatie over de regionale arbeidsmarkt. Deze bracht UWV onlangs uit, samen met overzichten van kansrijke beroepen in de drie regio’s en 27 oplossingen voor werkgevers met personeelstekorten.

Regio Zwolle

De uitkeringsinstantie verstrekte eind oktober 2021 5.004 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 4,7 procent (-245 uitkeringen). Dit is iets meer dan de landelijke afname van 4,2 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De daling in Regio Zwolle is 27,1 procent, oftewel 1.863 uitkeringen. Deze afname is iets kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-28,4 procent).

Corona

Door de afname van WW-uitkeringen en toename van vacatures is het moeilijker voor werkgevers om personeel te vinden. In de eerste week van november verscheen Regio in Beeld, een jaarlijkse UWV-publicatie die de ontwikkelingen op de 35 regionale arbeidsmarkten schetst. Uit Regio in Beeld blijkt dat de personeelstekorten van vóór corona terug zijn en zelfs groter zijn dan voor de pandemie. De regionale lijsten met kansrijke beroepen geven inzicht waar de kansen liggen voor werkzoekenden en voor welke beroepen werkgevers dus moeilijk aan kandidaten kunnen komen. 

Techniek

In alle drie de overzichten van Twente, Regio Zwolle en de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe staan circa 130 tot 140 kansrijke beroepen, waarvan de helft in de techniek. UWV ondersteunt werkgevers in het oplossen van personeelstekorten. De publicatie Personeelstekorten aanpakken, Oplossingen voor werkgevers beschrijft verschillende strategieën om personeelstekorten te verkleinen. Het rapport geeft 27 concrete oplossingen, tips en voorbeelden, verdeeld over drie pijlers: 1. Nieuw talent van binnen of buiten de organisatie aantrekken, bijvoorbeeld door huidig personeel te scholen. 2. Werk anders organiseren, onder andere door meer uren werken mogelijk te maken of de administratieve taken te verminderen. 3. Personeel binden en boeien, zoals het verlichten van de werkdruk of sneller een vast contract geven.

Projecten

Ook in de praktijk werkt UWV samen met partners om werkzoekenden aan het werk te helpen in een kansrijk beroep. In het WerkgeversServicepunt en in verdere samenwerking met gemeenten en partners werkt UWV samen aan projecten, zoals het omscholen van werkzoekenden tot aankomend hovenier in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, voorschakeltrajecten om mensen te laten kennismaken met de zorg in Regio Zwolle en het Twents Fonds voor Vakmanschap dat via onder andere scholingsvouchers Twentenaren de mogelijkheid geeft zich (om) te scholen.

Zie voor meer informatie over de arbeidsmarkt https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.