Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ en Jim van der Zwan, hoofd afdeling Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Zwolle tekenden de samenwerkingsovereenkomst.
Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ en Jim van der Zwan, hoofd afdeling Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Zwolle tekenden de samenwerkingsovereenkomst. Eigen foto

Gemeente Zwolle en SWZ tekenen overeenkomst voor vernieuwing Kop van Oost

Algemeen

ZWOLLE - Woningstichting SWZ en de Gemeente Zwolle hebben hun handtekening gezet onder de plannen voor vernieuwing van woningen tussen de Anthonie Heinsiusstraat en de Casper Fagelstraat in Dieze-Oost, de zogenoemde Kop van Oost. 

Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ en Jim van der Zwan, hoofd afdeling Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Zwolle tekenden de samenwerkingsovereenkomst. De vernieuwing van de woningen zijn voor SWZ het slotstuk van de natuurlijke wijkvernieuwing van Dieze-Oost. 

Op de plek van de huidige 88 sociale huurwoningen worden minimaal evenveel sociale huurwoningen en daarnaast woningen in de vrije sector teruggebouwd. Hoeveel woningen er uiteindelijk precies komen, hangt af wat er mogelijk is. In de plannen moet ook ruimte blijven voor de waardevolle bomen die er staan en voor parkeren.

In september 2021 hebben bewoners van deze buurt mee kunnen denken over de plannen. De vraag was toen: hoe moet de buurt er in de toekomst uitzien? De gemeente en SWZ combineren de uitkomsten daarvan met de wettelijke uitgangspunten om tot een eerste plan te komen. Als dat klaar is, krijgen de buurtbewoners weer de gelegenheid hun mening te geven.

De bewoners in de woningen die als die als eerste aangepakt worden, hebben een sociaal plan ontvangen. Daar staat informatie in over verhuiskostenvergoeding en de mogelijkheden om een andere woning te vinden. Dit sociaal plan is ingegaan op 1 februari 2022; vanaf dat moment kunnen deze bewoners met voorrang uitverhuizen.