Afbeelding
Shutterstock

Dieze-Oost gaat ook zonder subsidie Rijk door met plannen aardgasvrije wijk

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Minister Hugo de Jonge heeft vorige week Dieze-Oost niet aangewezen als een van de  veertien nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken (Programma Aardgasvrije Wijken) in Nederland. Toch gaan de plannen om de wijk van het aardgas te krijgen door.

Dat er geen geld van het Rijk komt, was een teleurstelling. Maar er werd al wel rekening gehouden met een afwijzing. Het werk dat voor de PAW-aanvraag gedaan moest worden, heeft de plannenmakerij versneld. De tijd die lag tussen aanvraag en beoordeling is goed benut en daarom ligt er al een alternatief plan klaar om Dieze-Oost van het gas af te krijgen.  

Beoordeling van de commissie

Er waren 47 inzendingen voor de derde ronde PAW.  De beoordelingscommissie van de aanvragen was op veel onderdelen positief over de Zwolse inzending ‘Dieze deelt warmte’. Vanwege het voorstel dat een lokale coöperatie de rol op zich neemt als producent en leverancier. Maar ook door de gedachte om de Zwolse warmteketen verder te ontwikkelen, waarbij de buurt wordt aangesloten op andere wijken die op een warmtenet via geothermie verwarmd gaan worden en de technische oplossing voor zonnethermie met opslag in WKO (Warmte Koude Opslag). Ook de haalbaarheid van de plannen speelde mee. 

De commissie was echter niet overtuigd of er genoeg commitment is vanuit financiers en bewoners. Een nadere financiële onderbouwing is nodig, net als een uitwerking van het werken met een lokale coöperatie, concludeert de commissie. Ook speelde mee dat de gekozen energietechniek voor Dieze-Oost in de twee vorige PAW-rondes al een aantal keren gehonoreerd is. 

Alternatief plan   

In het alternatieve plan dat in de tussentijd ontwikkeld is, zijn alle onderdelen verder uitgewerkt. Daarbij beperkt het plan zich niet langer tot energie, maar zijn verbindingen gelegd met wonen, water, openbare ruimte en klimaatadaptatie. 

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de afwijzing”, zegt wethouder Monique Schuttenbeld, “Maar Zwolle heeft met Berkum Energie Neutraal al een nationale proeftuin en ik ben trots op het alternatieve plan voor Dieze-Oost waarbij sterke relaties liggen met andere duurzaamheidsthema’s. De urgentie om nog sneller van het gas af te gaan is de afgelopen weken alleen maar gegroeid.” 

Met dit plan wordt nu verdergegaan. De gemeente Zwolle bekijkt samen met de makers van het plan wat daarvoor nodig is.


Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.