Afbeelding
Foto: Ina Vrinssen Fotografie

Bestuurder Breunissen vertrokken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

Algemeen

ZWOLLE - Breun Breunissen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is donderdagavond 6 oktober geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Raalte. Hiermee is zijn lidmaatschap als bestuurder van het waterschap ten einde gekomen.

De coalitie, bestaande uit de fracties Bedrijven, Water Natuurlijk, Christen Unie, VVD en Ongebouwd, komt met een voorstel hoe met de opengevallen portefeuille kan worden omgegaan binnen het waterschapsbestuur. Vervolgens nemen de fracties uit het algemeen bestuur hierover gezamenlijk een besluit. De portefeuille van Breunissen bestaat onder meer uit waterveiligheid, het hoogwaterbeschermingsprogramma, muskusrattenbestrijding en waterschapszorg (herindeling van grote en minder grote sloten binnen het regionale netwerk van sloten, weteringen en kanalen).

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman over het vertrek van Breunissen: “Wij feliciteren hem van harte met zijn benoeming tot wethouder. Tegelijk vinden wij het spijtig dat hij ons waterschapsbestuur verlaat. Breun wist met zijn vakinhoudelijke kennis en ervaring in projectmanagement bestuurlijk goed om te gaan met onze grote opgaven voor waterveiligheid. Inmiddels zijn veel projecten onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid gestart, in voorbereiding én in uitvoering. Medebestuurders, maar ook de ambtelijke organisatie gaan hem missen, maar ook weer tegenkomen in zijn rol als wethouder van de gemeente Raalte.”


Gerard Meijeringh

Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen van Thorbecke treden op met zelfgemaakte gitaren Nieuws Ingezonden gisteren