Vlnr: Andries Heidema (Commissaris van de Koning), Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle) en minister Hanke Bruins Slot.
Vlnr: Andries Heidema (Commissaris van de Koning), Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle) en minister Hanke Bruins Slot. Foto: Theo Smits

‘Samen schouders onder toekomst ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle

· leestijd 1 minuut Algemeen

NUNSPEET - Nederland staat voor de uitdagende ruimtelijke opgave om aantrekkelijke landschappen, goede natuur- en waterkwaliteit, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen, een duurzame energie- en voedselvoorziening en een veilige leefomgeving voor mens en milieu te realiseren en bovenal om deze ambities in te passen in de ruimtelijke inrichting van het land. Afgelopen vrijdag hebben 22 gemeenten, 4 provincies, 4 waterschappen, ondernemers en onderwijs een samenwerkings-intentieverklaring overhandigd aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) tijdens de Regio Zwolle Dag in Nunspeet. 

Het is een complex vraagstuk met grote maatschappelijke dilemma’s en vereist een goede samenwerking. Hanke Bruins Slot: “De handtekeningen op deze intentieverklaring vormen voor mij een gouden driehoek. Ondernemers, overheid en onderwijs die samen werken is ontzettend waardevol.” Met deze intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’ wordt de intentie uitgesproken om te komen tot een robuuste regionale agenda, waarin alle ruimtelijke puzzels met elkaar verbonden worden, waarin iedereen vanuit zijn taak of rol kan mee doen en waarin we elkaar respecteren in de ruimte. 

Rijk en regio staan voor de opgave om aantrekkelijke landschappen, goede natuur- en waterkwaliteit, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen, een duurzame energie- en voedselvoorziening en een veilige leefomgeving voor mens en milieu te realiseren en bovenal om deze ambities in te passen in de ruimtelijke inrichting van het land. Voor het Rijk is dit aanleiding om een sterkere regierol te pakken op ruimtelijke ordening. Met de ondertekening van deze samenwerkingsintentie presenteert Regio Zwolle zich als een waardige samenwerkingspartner voor het Rijk. 

Regionale integrale meerjarige aanpak

Regio Zwolle is, met de status van NOVI-gebied en een Verstedelijkingsstrategie een van de 16 landelijke NOVEX-gebieden. De ambitie van het nieuwe NOVEX-gebied centreert zich op ‘klimaatadaptief groeien’, het realiseren van de ‘woon- en werkopgave’ van 50.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen en de mobiliteitstransitie. In een regio waarin 22 gemeenten en 4 provincies samenwerken met 4 waterschappen en een veelheid aan andere partijen, vraagt de stap naar NOVEX om een integrale meerjarige aanpak en een stevig samenwerkingsverband. 

Meer informatie is te vinden op Speciale status voor Regio Zwolle in de Nationale omgevingsvisie - Regio Zwolle

Gerard Meijeringh

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.