Albert Bartelds (adviseur regionale taal en cultuur Overijsselacademie) geeft een gastles aan de mbo studenten van het Deltion College.
Albert Bartelds (adviseur regionale taal en cultuur Overijsselacademie) geeft een gastles aan de mbo studenten van het Deltion College. Foto: Sjaak Verboom

Lespakket Nedersaksische taal en cultuur voor mbo studenten

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De Overijsselacademie heeft een nieuw lespakket gelanceerd over de regionale Nedersaksische cultuur, taal en geschiedenis voor het mbo. Een lespakket waarbij ook aandacht is voor multicultureel samenleven vanuit de eigen cultuur, meertaligheid en de dorps- en stadscultuur in (de regio’s van) de provincie Overijssel.

Vanuit het project streektaal in de zorg voor het mbo is er doorgewerkt aan het project Nedersaksisch op het mbo. De lessen worden mbo breed gegeven in het kader van Burgerschapsonderwijs. Het lespakket is eveneens geschikt voor het hbo. Op basis van de ervaringen wordt in samenwerking met het beroepsonderwijs in Overijssel een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een leerlijn.

“Door te weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen, worden ze zich bewust van hun cultureel en immaterieel erfgoed en leren ze het heden begrijpen”, aldus Albert Bartelds van de Overijsselacademie, het provinciale kenniscentrum en productiehuis voor de regionale geschiedenis, taal en cultuur. “Als Overijsselacademie voelen we ons verantwoordelijk om de kennis over de regionale geschiedenis, taal en cultuur met onze jongeren te delen. Het zijn verhalen die van waarde zijn voor vandaag en morgen. We maken ze bewust van de plek waar ze vandaan komen, waar ze leven en wonen. Het doel is hiermee de band met de leefomgeving te versterken en daarmee ook een gevoel van eigenwaarde.”

Albert Bartelds en Cornelis Kapitein (Deltion College), bedenkers van het lespakket, hebben de afgelopen jaren veel gastlessen gegeven binnen het Burgerschapsonderwijs. “Het viel ons op hoe geïnteresseerd de mbo-studenten zijn in hun eigen cultuur. ‘Deze lessen gaan over ons’ is een veel gehoorde opmerking”, vertelt Cornelis Kapitein. “Veel van deze mbo-klassen hebben een multiculturele samenstelling. De ervaring leert dat deze lessen aansluiten bij alle jongeren uit de diverse culturen. De jongeren ervaren de waarde, overeenkomsten en verschillen van de diverse (regionale) talen en culturen aanwezig in de klas. Daarom vinden we het belangrijk om ze te vertellen over de kracht van de regionale Nedersaksische taal en cultuur. Het is een cultuur die nog steeds voelbaar is in de regio. Het is ons dna, ons erfgoed dat leeft en verbindt.”

Gerard Meijeringh