Afbeelding
Foto: Gemeente Zwolle

Kosten en baten railterminal Hessenpoort verder onderzocht

· leestijd 1 minuut Algemeen


ZWOLLE - Volgens de gemeente biedt een railterminal voor goederenvervoer in Hessenpoort kansen om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. “Vooral de duurzaamheidswinst van het veel minder vervuilende treinvervoer, vergeleken met transport over de weg, kan een goede bijdrage leveren aan de gewenste omschakeling in de logistiek”, zegt de Zwolse economiewethouder Paul Guldemond. “Ook zou Regio Zwolle met goed vervoer over zowel water, weg als spoor, concurrerend blijven en zijn voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en personeelstekorten.”

Toch houden de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en betrokken bedrijven nog een paar slagen om de arm. Eerst komt er nader onderzoek naar alle plussen en minnen. Tegenover de duurzaamheidswinst en andere voordelen van een railterminal, kunnen ook nadelen staan, bijvoorbeeld door toenemende drukte op het spoor of geluidhinder in de omgeving. Daarnaast wordt nu met alle betrokkenen gesproken om inzicht te krijgen in draagvlak.

Dit blijkt uit onderzoek naar de financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid van een railterminal in Hessenpoort. De bevindingen werden op 1 februari besproken met raadsleden van de gemeente Zwolle en statenleden van de provincie Overijssel. De gemeente Zwolle stelt als voorwaarde voor een vervolgonderzoek (zgn ‘maatschappelijke kosten- en batenanalyse’) dat ook de provincie en de bedrijven die van de terminal gebruik willen maken, meebetalen aan de ton die deze onderzoeken kosten. Raad en Staten moeten daarover nog een besluit nemen.

Verlanglijstje

De railterminal op Hessenpoort stond al langer op het verlanglijstje van Port of Zwolle en enkele ondernemers in de regio. Vooral de omschakeling van vrachtverkeer over de weg naar het spoor, wordt gezien als een belangrijk motief. In de Green Deal van de eurocommissaris Frans Timmermans staat dat in 2030 driekwart van het vervoer over de weg moet zijn overgeheveld naar het spoor. Dat scheelt ongeveer de helft in emissie. Ook Port of Zwolle én Regio Zwolle willen graag vergroenen. Vrachtvervoer over het spoor biedt bovendien een oplossing voor het groeiend tekort aan chauffeurs. Daarnaast is het een alternatief voor de binnenvaart op momenten dat de waterstand in rivieren te hoog of te laag is zoals afgelopen zomer.

Volgens de gemeente zou geregeld goederenvervoer over het spoor vanuit Zwolle naar Malmö (Zweden) mooie kansen bieden om te vergroenen. Mogelijk is er ook voldoende volume naar Rotterdam en Herne (Duitsland) om van daaruit verder te worden vervoerd naar andere Europese landen. Er wordt zelfs gesproken over goederenvervoer over het spoor vanuit China en Turkije, maar dat is nog weinig concreet.

Coalition of the willing

“Er lijkt voldoende aanbod van goederen van een aantal bedrijven in de zogenaamde Coalition of the willing om de eerste fase van zo’n railterminal binnen enkele jaren na start in 2028 rendabel te krijgen”, aldus de gemeente. “En er worden kansen gezien voor doorgroeien naar méér capaciteit als vaker wordt overgeschakeld naar het spoor. De geschatte investeringskosten van bedrijven en overheid voor de terminal bedragen zo’n 90 miljoen in de eindfase.”

Ruimtelijk zijn er nog de nodige haken en ogen om nu al eenduidige conclusies te trekken. Zo liggen er concurrerende ruimteclaims voor uitbreiding van Hessenpoort en voor duurzame energieopwekking. Ook de inpassing in het landschap en in de gebiedsvisie voor het gebied ten noorden van de Vecht moet verantwoord gebeuren. Het vertrouwen in de goede afloop blijkt in elk geval voldoende om nu alvast de lobby te starten richting regio, Rijk en Europa en verdere verkenning met ProRail.  

Gerard Meijeringh

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 3 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 3 uur geleden