Bedrijventerrein Hessenpoort.
Bedrijventerrein Hessenpoort. Foto: Gemeente Zwolle

Gemeenteraad praat over de Railterminal Hessenpoort en afspraken over wonen

Algemeen

ZWOLLE - De gemeenteraad debatteert dinsdag 21 februari vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis over het Vervolgonderzoek Railterminal Hessenpoort. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een raadsdebat over de opinienota Prestatieafspraken woningcorporaties. 

In 2012 hebben de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel de Logistieke Visie Zwolle-Kampen-Meppel (ZKM) vastgesteld. In de visie staat dat de regionale bereikbaarheid over het spoor beperkt is, terwijl de goederenstromen groter worden. Er is daarom een verkenning gedaan naar de behoeften en haalbaarheid van een directe spooraansluiting met railterminal in de regio Zwolle.

Daaruit blijkt dat er een voorkeur is voor een railterminal op bedrijventerrein Hessenpoort. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om verder te onderzoeken of zo’n railterminal Hessenpoort uit kan en geld te reserveren voor dat onderzoek.

Ruimte voor Wonen 

Ook praat de gemeenteraad over afspraken met de woningcorporaties. Elke vier jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle zogenoemde prestatieafspraken. In 2023 worden deze prestatieafspraken gemaakt voor de periode van 2024 tot 2027. De basis hiervoor is de gemeentelijke Woonvisie ‘Ruimte voor Wonen 2017-2027’. De prestatieafspraken vormen een belangrijk middel om uitvoering te geven aan de Woonvisie.

De gemeenteraad heeft het college per motie verzocht om de raad de gelegenheid te geven input te leveren voorafgaand aan de onderhandelingen over de prestatieafspraken. Hiervoor is de opinienota Prestatieafspraken woningcorporaties opgesteld, waarbij de raad wordt gevraagd haar opinie uit te spreken.

De uitgebreide agenda’s met stukken zijn te bekijken via www.zwolle.nl

Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 21 februari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.