Belanghebbenden overleggen bij een informatiezuil over het Roelenkwartier van de toekomst.
Belanghebbenden overleggen bij een informatiezuil over het Roelenkwartier van de toekomst. Foto: Gerard Meijeringh

Nog veel vragentekens bij gebiedsontwikkeling Roelenkwartier, maar het invullen gaat beginnen

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Het Roelenkwartier is een van de gebieden nabij het stadshart die op de schop gaat. Maar wat staat er te gebeuren? Na de startnotitie die in september werd aangenomen, wordt dat de komende tijd verder ingevuld met het uitwerken van de Gebiedsvisie. Donderdagavond konden bewoners en andere belanghebbenden hun zegje doen tijdens een informatieavond in kantoor Blauwvingerveste over de gebiedsontwikkeling van het Roelenkwartier. Een ding is zeker. Er zijn nog behoorlijk wat vraagtekens.

“De ontwikkelaars in het gebied, KondorWessels Projecten en Urban Innovators, onderzochten namens de vastgoedeigenaren samen met de gemeente Zwolle welke ontwikkelingen in het Roelenkwartier mogelijk zijn. Deze initiatiefnemers willen bijdragen aan het Zwolle van morgen en specifiek aan de verbetering van het Roelenkwartier; een nieuw duurzaam stukje Zwolle met ruimte voor wonen, werken en groen”, zo bracht de gemeente in oktober naar buiten, toen de raad akkoord ging met de startnotitie.” 

Ruimte voor woningen

Maar op hoeveel nieuwe woningen wordt ingezet? Tijdens de informatieavond klonk donderdag in de wandelgangen het getal van vijfhonderd. Maar waar komen die woningen dan? Momenteel is er weinig ruimte om dat te realiseren. Kortom, er moet ruimte geworden gemaakt. ‘Naast sloop en nieuwbouw, wordt ingezet op het handhaven, inpassen en doorontwikkelen van bestaand vastgoed’, staat in de startnotitie te lezen. 

Hoogbouw

Daarnaast wordt in de startnotitie een visie op hoogbouw uiteengezet. Het Roelenkwartier zal ‘verdicht’ worden. En dat komt neer op hoogbouw; 25 meter, circa acht bouwlagen. De ligging aan het Zwarte Water biedt volgens de startnotitie kansen voor groen en recreatie. 

Hard gebied

Momenteel is het Roelenkwartier een gebied met veel kantoren en wat schaarse groenstroken. “Het is een hard gebied met veel auto’s en veel kantoren”, vertelde Eric Frijters van Fabrications tijdens de introductie. Fabrications is gevraagd om te ondersteunen in het uitwerken van de Gebiedsvisie. “Je ziet niet wat er binnen gebeurt. Dat maakt het afstandelijk. Er zijn vreemde lege ruimtes en de levendigheid op straat is beperkt.”  

Aanknopingspunten

Toch ziet Frijters ‘genoeg aanknopingspunten’. Zoals het aanpassen van de Roelenweg (30 kilometerweg) en het creëren van groen daken met zitplekken. En de ligging aan het Zwartewater biedt volgens hem goede mogelijkheden voor recreatie. De functie zou breder getrokken moeten worden met een grotere rol voor jonge ondernemers en duurzaamheid. Ruimte kan worden gecreëerd door het schrappen van parkeerplaatsen. De realisatie van een mobiliteitshub moet dit mogelijk maken. Een idee is om deze hub ook in te richten als ontmoetingsplek. Het plan bevindt zich nu nog in de verkenningsfase. Momenteel wordt ingezet op de oplevering van de eerste woningen in 2027.

Interessante voorzetjes

Na de introductie lag de regie even in handen van de bewoners. Bij de vier ‘principes’ verblijven, verduurzamen, wonen en werken en verkeer/parkeren konden ze via de welbekende plakkers hun mening geven, De opkomst van deze informatieavond was lager dan verwacht, maar toch werden er best interessante voorzetjes gegeven. 

Zoals in de kantoren een open mix van werken en horeca creëren, sporten en bewegen langs het Zwarte Water, het scheiden van fiets- en autoverkeer, groene gevels, het aanplanten van meer bomen, het creëren van een groene entree, een rooftopbar, hergebruik van materialen en een goede mix tussen grote, kleine, dure en goede woningen. 

Sommige van deze ideeën kwamen al aan de orde in de Startnotitie. Ook werd bij de informatieavond duidelijk dat sommige mensen zich zorgen over de hoogte van de toekomstige woningen. 

Processen beter en sneller

Sommige mensen vragen zich af de stikstofregels gevolgen hebben voor het tijdpad van het project. Daniël Oostenbrink van Urban Innovaters is daar niet bang voor. “Binnenstedelijke projecten hebben niet veel last van stikstofregels, maar bepaalde processen moeten veel beter en sneller. Met name het proces naar het bestemmingsplan toe. Daar zijn we nu veel te lang mee bezig.”

Gerard Meijeringh