Mink de Vries, post moderne devoot, verteller van verhalen.
Mink de Vries, post moderne devoot, verteller van verhalen. Foto: Onbekend

Moderne Devotie langs IJssel en Vecht

Nieuws Ingezonden

Mink de Vries vertelt over de “ De IJssel-Vechtstreek, als bron voor toewijding in gemeenschap “. Waarom vinden de Moderne Devotie, en de Actuele Moderne Devotie, juist in deze streek de bakermat? Waar lagen, en liggen, de verbindingen tussen Kerk, Moderne Devotie, en Hanze? Hoe kan het dat deze IJssel-Vecht streek een eeuw eerder, dan West Nederland, haar Gouden Eeuw beleefde? In alles gaat het bij die vroege Moderne Devotie om een combinatie van persoonlijk geloof gekoppeld aan een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Een uitdaging ook in deze tijd.

De avond wordt gehouden in de Bagijnehof, Koewegje 2,Zwolle. We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. Kosten 8,50 euro pp. inclusief koffie en thee. 

Aanmelden: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl