Martijn Walgien bij een groepsles 'Sport & Spel' van WijZ op de velden van HTC.
Martijn Walgien bij een groepsles 'Sport & Spel' van WijZ op de velden van HTC. Foto: Pedro Sluiter

Ouderen moeten uitgedaagd worden; 'stilzitten is geen optie'

· leestijd 2 minuten Sport

(door Mark de Rooij)

OUDERENSPORT

Corona maakte veel ouderen huiverig om weer in groepsvorm te gaan sporten, maar het risico van stilzitten is misschien wel veel groter. “Als je het niet onderhoudt ga je achteruit en op die leeftijd ga je keihard achteruit. Stilzitten is geen optie”, zegt Martijn Walgien, coördinator sport bij WijZ Welzijn, de organisatie die diensten en activiteiten aanbiedt voor 65-plussers.

WijZ behoort met SportService Zwolle en PEC Zwolle United tot de grote aanbieders van seniorensporten in Zwolle, maar daarnaast zijn er ook nog veel kleine clubjes. “We doen het samen”, benadrukt Walgien. “Het maakt niet uit waar mensen sporten. Als ze maar in beweging komen”, klinkt het overtuigend.

“Onze visie is ‘WijZ daagt uit’. Waarom? Vroeger ging je naar een verzorgingstehuis en kwam je als het ware in een gespreid bedje. Dat is niet meer, er zijn veel te weinig handjes, te weinig mensen. Ouderen moeten uitgedaagd worden. Sporten en bewegen is daarvoor een prima manier. En als mensen fit blijven, kunnen ze ook langer zelfstandig blijven wonen.”

Walgien (26) heeft een coördinerende functie, wat inhoudt dat hij contacten legt met locaties, projectplannen maakt en aanspreekpunt is voor professionals en klanten. Daarnaast komt hij zelf bij klanten voor wat hij noemt de huis, tuin- en keukengesprekken en staat hij nog regelmatig met ‘zijn poten in de klei’, zoals bij Walking Football op De Pelikaan.

Walking Football, onderdeel van het landelijke OldStars net zoals het onlangs in Zwolle geïntroduceerde OldStars tennis, is de snelst groeiende ouderensport van de laatste jaren en mede daardoor heeft het aan aandacht geen gebrek. Toch vallen de aantallen van Walking Football in het niet bij die van yoga, pilates en fitgym. Aan fitgym, gymnastiek voor tachtigers en negentigers met veel oefeningen die zittend worden uitgevoerd, doen in Zwolle wekelijks zo’n 450 ouderen mee (dertig groepen van circa vijftien mensen).

Dat zijn echter wel aantallen die buiten coronatijd werden gehaald, want het is een uitdaging om de ouderen weer terug aan het sporten te krijgen. Walgien zag bij sommige groepen de helft van de deelnemers afhaken.

“Nu we weer opstarten, bezoek ik de groepen, kijken of er vragen zijn. Peilen of de mensen wel komen. We zitten nu in een fase van het vertrouwen terugwinnen. Je moet mensen de mond gunnen. Hebben we overal over nagedacht? Over de ventilatie, over de aantallen, over in- en uitgangen.”

Angst

“We zien dat mensen veel drempels ervaren. Dat zit hem in angst, in niet durven plannen. Toch nog even afwachten. Begrijpelijk, maar te lang wachten is ook niet goed. Je ziet vaak dat als de buurvrouw gaat, men dan wel volgt.”

De ouderen die wel de groepslessen blijven bezoeken (in groepjes van vier), weten waar ze het voor doen. Het risico dat de gezondheid achteruit gaat door stil te zitten is namelijk ook groot en levert misschien wel meer problemen op. “De meningen zijn erover verdeeld. Er zijn mensen die zeggen ‘het is onverantwoord om mensen nu samen te brengen’”, weet Walgien, die daar zelf anders over denkt. Hij ziet mensen die eerder zichzelf nog konden redden na een aantal weken zonder bewegen het bed niet meer uit komen.

Stilzitten is geen optie

“Dat is schrijnend. Zeker als het langer duurt is dat ook een groot risico. Je ziet soms dat het heel snel achteruit gaat. Een tachtigjarige die op zijn kamertje blijft zitten, gaat achteruit. Vervolgens heeft zo’n persoon meer zorg nodig. Wij dagen mensen uit om te blijven bewegen. Zodat je nog steeds kunt rekken en strekken en je sokken kunt aandoen. Als je het niet onderhoudt ga je achteruit en op die leeftijd ga je keihard achteruit. Stilzitten is geen optie”, aldus Walgien.

Zorg overbelast

“Deze coronacrisis legt eigenlijk haarscherp bloot wat er gebeurt als er opeens heel veel mensen tegelijk zorg nodig hebben. Dan raakt de zorg dus overbelast. Dat willen we niet. Daarom roep ik mensen op om wel te blijven bewegen. Desnoods thuis met fitgym op youtube. Maar ook in de groep. Het kan en het mag en we organiseren het veilig.”

Nieuwe maatregelen

De situatie zoals in dit artikel beschreven is van de afgelopen weken. Omdat het aantal besmettingen de afgelopen dagen blijft toenemen wordt een strengere lockdown niet uitgesloten. Naar verwachting komt hier dinsdag meer duidelijkheid over. “Wij houden ons natuurlijk conform het RIVM aan de regels. Concreet kan dat betekenen dat de groepslessen tijdelijk stoppen”, aldus Walgien.