Afbeelding

Komst Ikea leidt tot verkeersmaatregelen

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE - Om te voorkomen dat het verkeer na opening van Ikea op Hessenpoort op 18 februari vastloopt, hebben Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Ikea en de gemeente Zwolle diverse maatregelen genomen. De partijen hebben verschillende scenario's uitgewerkt, zodat het verkeer zo snel mogelijk in goede banen kan worden geleid, ook bij onverwachte drukte. Een goede doorstroom van en naar Hessenpoort en daarmee het voorkomen van onveilige situaties op de A28 heeft volgens de gemeente de hoogste prioriteit. ?Zeker zolang de nieuwe verbinding A28/ N340 nog niet is gerealiseerd, is het regelen van de bereikbaarheid voor het gebied essentieel. Dat geldt niet alleen voor het bedrijventerrein, Ikea en andere ondernemers, maar ook voor de stad en regio en voor belanghebbenden zoals hulpdiensten.?

Langs de hoofdwegen komen dynamisch route informatiepanelen (DRIP's) om weggebruikers te verwijzen naar Ikea. Om file op de A28 te voorkomen en doorstroming op Hessenpoort te bevorderen, worden verkeerslichten aangepast aan de nieuwe situatie. Ikea zet verkeersregelaars in, zodat klanten vlot een parkeerplaats vinden. Weggebruikers van en naar de overige bedrijven op Hessenpoort worden zo geleid dat zij niet de verkeersstroom van Ikea-bezoekers kruisen. Bij zeer grote drukte worden er vanaf de afrit bij de Lichtmis en bij de Hermelenweg tekstkarren geplaatst en worden automobilisten zo nodig omgeleid.

Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, politie en de gemeente Zwolle controleren het verkeer continu. Een extra drukke periode wordt verwacht in de eerste anderhalve week na de opening van Ikea. Een speciaal team staat die periode paraat om direct te kunnen reageren op de verkeerssituatie. Na ongeveer twee weken vindt een evaluatie plaats van de maatregelen en scenario's.