Afbeelding

Veranderingen in het ontslagrecht

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

Veranderingen in het ontslagrecht

In 2015 zal door de invoering van Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht in Nederland ingrijpend veranderen. Zo bepaalt de ontslaggrond (o.a. bedrijfseconomische redenen, functioneren, arbeidsongeschiktheid) of de ontslagaanvraag bij UWV of Kantonrechter moet worden ingediend. Ontslag-vergoedingen gaan op de schop: er komt een transitievergoeding. Verder veranderen de regels rondom bepaalde tijdcontracten en zal in 2016 de duur van de WW worden verkort. In een tijd, waarin nog steeds veel mensen te maken krijgen met reorganisatie of ontslag, met vaak als consequentie de aanvraag van een WW-uitkering, is behoefte aan een duidelijk antwoord op de vraag wat dit nu in de individuele situatie voor gevolgen heeft.

Hiervoor kunnen mensen op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur op het gratis inloopspreekuur van Rechtsgevoel, adviesbureau voor werk en uitkering, terecht. Mieke Bosma - eigenaar van Rechtsgevoel - beantwoordt vragen en geeft kort en vrijblijvend advies.

Rechtsgevoel behartigt de belangen van werknemers bij ontslag, verstoorde arbeidsrelatie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Vanuit haar jarenlange ervaring op dit vakgebied - eerst bij een landelijk bekende vakbond en sinds bijna 10 jaar vanuit haar eigen bedrijf - vertelt Mieke dat mensen vaak bij haar komen omdat het rechtsgevoel in het contact met werkgever of uitkerende instantie is geschaad. Telkens blijkt hoe belangrijk het is dat iemand zijn of haar verhaal kan vertellen, dat er geluisterd wordt en dat dit leidt tot concrete, juridische hulp. "Ik vind het belangrijk de mens met zijn of haar emoties achter het probleem te zien. Van daaruit doe ik mijn best het probleem op te lossen. Ik ga desgewenst mee naar werkgever, arbodienst of UWV om gesprekken te voeren."

Omdat het lastig is zelf een weg te vinden in de wirwar van steeds veranderende wetten en regels, geeft Rechtsgevoel een duidelijk antwoord in begrijpelijke taal en wordt persoonlijke en betaalbare, juridische hulp geboden. Onder het motto "Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig?, zodat vaak wordt voorkomen dat het tot een rechtszaak komt!

Rechtsgevoel, adviesbureau voor werk en uitkering
Wipstrikkerallee 95 (Bedrijfsverzamelgebouw De Wipstrik)
8023 DW Zwolle
(038) 453 00 74
http://www.rechtsgevoel.nl

Op het moment voor zijn herstel haatte hij zichzelf. "Mijn leven was toen een neerwaartse spiraal naar de hel."
Ruben Runhaar debuteert met autobiografie 'Lieve klootzak' Algemeen 22 apr, 12:17
Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18