Nieuw boek Postmoderne Devotie in pamfletvorm

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

Nog altijd worden veel mensen, onder wie bekende wereldburgers en politici, geïnspireerd door ?Over de Navolging van Christus'. Het door Thomas a kempis in Zwolle geschreven boek appelleert onder andere aan dienstbaar zijn en geduld oefenen, maar voor hedendaagse mensen is het middeleeuwse werk niet altijd even makkelijk te begrijpen. Dat geldt ook voor de Moderne Devotie, de geestelijke stroming die Thomas en zijn bekende tijdgenoten Geert Grote en Johannes Cele aanhingen. Auteur Mink de Vries, die de Navolging eerder hertaalde, komt om die reden met een nieuw boek. In pamfletvorm houdt hij de lezer voor wat in zijn ogen de twaalf kernwaarden zijn van de Moderne Devotie. ?Ik moet nog beginnen met schrijven en in december moet het al klaar zijn. Het wordt dan ook een kernachtig boek waarbij ik kan putten uit al bestaand werk.?Ongeveer drie maanden later, in maart 2013, verschijnt onder de paraplu van de Stichting Thomas a Kempis een eenmalige glossy over Thomas. Daarin komen ook bekende en minder bekende Nederlanders aan het woord over wat devotie voor hen vandaag de dag betekent. Onder andere zanger Ernst Daniël Smid zal, mede in hoedanigheid als presentator van het televisieprogramma ?God in de Lage Landen', medewerking verlenen aan de glossy. In ?God in de Lage Landen' zelf wordt eveneens stilgestaan bij de Moderne Devotie die zo'n zes eeuwen geleden wortel schoot in de Hanzesteden Deventer en Zwolle. Op 4 november is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen te zien, de tweede aflevering een week later is gewijd aan de Moderne Devotie.

Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Grote deelname IJsselheem aan Triathlon Zwolle Ingezonden 25 sep., 20:20
Afbeelding
Deltion College en Zwolse culturele instellingen werken samen aan cultuureducatie Algemeen 25 sep., 17:16