Afbeelding

College wil begrafenissen op zondag mogelijk maken

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE – De gemeente Zwolle maakt het vanaf 1 januari mogelijk om begrafenissen op zon- en feestdagen te houden. Ook wordt het verlengen van grafrechten voor nabestaanden gemakkelijker. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit in een vernieuwde beheersverordening, die gaat over de regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen, vastgesteld. Hierin wil de gemeente voorzien in de wensen van verschillende, specifieke doelgroepen en voldoen aan de eisen van de Wet op Lijkbezorging. De gemeenteraad moet het besluit nog wel goedkeuren. In de verordening is een aantal bepalingen voor de islamitische en Chinese gedeelten van de begraafplaatsen opgenomen. Zo maakt de nieuwe regeling omtrent zon- en feestdagen het voor islamitische nabestaanden mogelijk om een overledene sneller te begraven, zoals dit volgens hun voorschriften dient te gebeuren. Overigens is het ook voor niet-moslims mogelijk om een begrafenis op een zon- of feestdag te houden.Omdat veel nabestaanden de standaard van 20 jaar recht op een graf te kort vinden, krijgen zij de keuze uit een uitgiftetermijn voor 20, 30, 40 of 50 jaar, of voor onbepaalde tijd. Het verlengen van de uitgiftetermijn wordt mogelijk met 5, 10 of 20 jaar. Tot nu toe was verlengen alleen met 10 jaar mogelijk.Nabestaanden met een beperkt budget kunnen op begraafplaats Kranenburg de beschikking krijgen over een goedkoper graf. Dit graf heeft een kortere uitgiftetermijn en op het graf wordt alleen gras en geen beplanting aangebracht.Ook krijgt Kranenburg een speciale plek, waar foetussen kunnen worden begraven. Dit foetusgraf is een aanvulling op de mogelijkheid om een foetus te cremeren.FamiliegravenDoor de regels voor het schudden van graven soepeler te maken, wordt meer tegemoet gekomen aan de wens van nabestaanden om ergens te kunnen begraven. Het schudden van een graf is het opgraven en opnieuw bergen van overledenen die langer dan tien jaar in een graf liggen, in een verdiept gedeelte van hetzelfde graf. Zo kan men ruimte vrijmaken voor een nieuwe overledene.Schudden van graven was voor de verordening pas toegestaan, wanneer alle lagen van het familiegraf bezet zijn. Door de nieuwe regels mag dit ook gebeuren, wanneer nog niet alle lagen zijn gebruikt. Zo kunnen meer personen in één graf begraven worden. De nieuwe regels zijn niet geldig op het oude gedeelte van begraafplaats Windesheim en op de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg. OnderhoudNabestaanden die de keuze maken om een overledene in een algemeen graf te laten begraven, gaan hiervoor onderhoudskosten betalen. Deze kosten bedragen een derde van het reguliere tarief. Tot dusver waren deze kosten volledig voor de gemeente. Een algemeen graf is een graf waarvan de gemeente rechthebbende is en waarin drie willekeurige personen worden begraven.