Afbeelding

Ontwerpen fietsstraat Philosofenallee en fietsrotonde liggen ter inzage

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE - De gemeente Zwolle gaat de Philosofenallee herinrichten tot een fietsstraat. Tot en met 7 september ligt het ontwerp Fietstraat Philosofenallee ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor aan het Lübeckplein 2. Om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen van de gemeente is in maart dit jaar een bewonersavond gehouden over de fietsstraat.Ruim twintig bewoners hebben gesproken over de voor- en nadelen van de parkeervarianten, beplanting, drempels en het kruispunt met de Menistenstraat. De opmerkingen van de bewoners zijn volgens de gemeente meegenomen in het ontwerp dat in het Informatiecentrum ter inzage ligt.“Het merendeel van de bewoners heeft gekozen voor het parkeren aan de waterzijde. Er komt een klinkerstrook naast het rode asfalt als buffer tussen de geparkeerde auto’s en de fietsers. Bewoners hebben verder aangegeven dat er onvoldoende parkeerplaatsen komen, wanneer alleen langs de oever vakken worden aangelegd. In het ontwerp is tussen de bomen aan de huizenzijde daarom een aantal parkeervakken opgenomen. Verder wordt deze ruimte tussen trottoir en rijbaan ingevuld met beplanting. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt welke begroeiing dit gaat worden”, schrijft de gemeente.In de huidige situatie is de oversteek Philosofenallee-Vondelkade voor de fietsers niet comfortabel. Samen met belangengroepen als Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, verkeersouders van de basisscholen, politie IJsselland en wijkvereniging Wipstrik is gezocht naar een oplossing, waardoor die de verkeerssituatie verbetert. “Die oplossing is gevonden in een fietsrotonde”, meldt de gemeente. “De maatvoering van de fietsrotonde is niet gelijk aan de reguliere rotonde. Een groot voordeel van de fietsrotonde is dat de fietser geen wachttijd heeft bij het oversteken en de rotonde past in het verwachtingspatroon van de automobilist. De automobilist daarentegen moet voorrang verlenen. De traditionele kruispuntvorm met fietsers in de voorrang heeft slechts één conflictpunt. Echter het verschil in maatvoering van de Wipstrikkerallee en de fietsoversteek is zo groot dat de automobilist deze voorrangssituatie gauw over het hoofd ziet.”De gemeente stuurt eind augustus de tekeningen en werkbeschrijving van de fietsstraat naar verschillende aannemers, zodat zij een offerte kunnen uitbrengen. In september vindt de selectieprocedure plaats om de aannemer te kiezen die in oktober de werkzaamheden gaat uitvoeren. Over de bereikbaarheid, omleidingen en het parkeren tijdens de wegwerkzaamheden ontvangen bewoners in september een brief. De fietsrotonde wordt in het voorjaar 2013 aangelegd. Een schets van de nieuwe verkeerssituatie. Afbeelding: Gemeente Zwolle